Arhiva vesti

Uz podršku NIS-a otvoren fono kabinet u Novom Sadu

25 јануара, 2016

U OŠ „Jovan Popović“ dvojezična nastava je uvedena školske 2014/2015 godine Uz pomoć sredstava kompanije NIS, fono kabinet je u potpunosti renoviran i opremljen nameštajem i IT opremom, za potrebe izvođenja dvojezične srpsko-ruske nastave, u odeljenjima od trećeg razreda. Uz pomoć sredstava kompanije NIS, fono kabinet je u potpunosti renoviran i opremljen nameštajem i IT opremom NIS je 2014. godine opremio kabinet za izvođenje bilingvalne nastave u odeljenjima prvog i drugog razreda, ali kako se broj dece koja pohađaju gradivo na srpskom i ruskom jeziku povećao, stvorena je potreba za dodatnim prostorom za učenje. U OŠ „Jovan Popović“ dvojezična nastava je uvedena školske 2014/2015 godine, za učenike prvog i drugog razreda, kojih je bilo ukupno 37, dok danas bilingvalna odeljenja broje čak 56 đaka. Adaptacija fono kabineta, kao i podrška izvođenju dvojezične nastave, realizuju se okviru NIS-ovog programa „Energija znanja“ „Znanje jezika je jedna od osnovnih potreba savremenog sveta, a deca koja danas pohađaju dvojezične razrede, osnovno obrazovanje će završiti sa znanjem najmanje dva svetska jezika. NIS godinama unazad podržava i podstiče brojne projekte škola i univerziteta u Srbiji, te smo tako sa zadovoljstvom odlučili da pomognemo i osnivanje i realizaciju dvojezične nastave u ovoj školi“, izjavio je Andrej Šibanov. Adaptacija fono kabineta, kao i podrška izvođenju dvojezične nastave, realizuju se okviru NIS-ovog programa „Energija znanja“, namenjenog saradnji kompanije sa obrazovnim i naučnim institucijama.