Arhiva vesti

Vodeći menadžeri Srbije posetili Rafineriju nafte Pančevo

март 12, 2014

Delegacija Srpske asocijacije menadžera (SAM) posetila je danas Rafineriju nafte Pančevo, gde ih je generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko upoznao sa modernizovanim prerađivačkim kompleksom u koji je od 2009. godine uloženo više od 550 miliona evra. Delegacija u sastavu od 25 članova Upravnog odbora SAM-a imala je priliku da se upozna sa procesom tehnoloških inovacija koje je NIS uveo sa ciljem proizvodnje kvalitetnog motornog goriva. Modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a omogućila je Kompaniji da se potvrdi kao lider na polju kvaliteta, proširujući paletu svojih proizvoda prema najstrožim evropskim ekološkim standardima. U skladu sa tim, NIS je u svom rafinerijskom pogonu u Pančevu već počeo proizvodnju motornih goriva evro kvaliteta sa većom oktanskom vrednošću, benzin od 98 i 100 oktana, dok će uskoro na tržištu biti ponuđena i nova vrsta brendiranog dizel goriva sa poboljšanim karakteristikama. Tokom obilaska Rafnerije Pančevo, vodećim srpskim menadžerima su predstavljena najsavremenija tehnološka rešenja koja su paralelno usmerena ina zaštitu životne sredine. Ekologija predstavlja jedan od ključnih elemenata efikasnog upravljanja NIS-om, pa se značajan deo investicija u pančevačku Rafineriju, od preko pola milijarde evra u periodu od 2009. do danas, odnosio na ekološke projekte. „Rafinerija nafte Pančevo je potvrda da je moguće uskladiti proces proizvodnje motornih goriva evropskog standarda kvaliteta sa suštinskim poboljšanjem stanja životne sredine. Danas uz pomoć modernizovanog prerađivačkog kompleksa, NIS proizvodi najkvalitetnije gorivo i stalno proširuje paletu proizvoda. Dakle, danas mi nudimo tržištu motorni benzin sa najboljim karakteristikama od 98 i 100 oktana, a uskoro bićemo spremni i da ponudimo dizel-gorivo unapređenog kvaliteta. Jako je bitno da povećanje efikasnosti procesa u proizvodnji goriva ide paralelno sa oštrom kontrolom ekološke bezbednosti. Trenutno pokazatelji emisija štetnih materija su u skladu sa propisima EU, a obim ispuštenih gasova kao što su SO2 i NO2 nakonzavršetka modernizacije rafinerije u Pančevu u proseku smanjen je za 30 odsto u odnosu na 2010. godinu”, izjavio je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a. „Nastojimo da kroz primere dobre prakse, poput uspešne modernizacije Rafinerije, osnažimo razmenu znanja i iskustva menadžera iz realnog sektora, koji imaju ključnu ulogu u privredi Srbije. Ovo što su srpski menadžeri imali priliku da vide tokom obilska rafinerije predstavlja primer dobre prakse, od koje svi imaju koristi – građani Pančeva jer njihov grad više nije ekološkacrna tačka, građani Srbije jer su dobili evro gorivo, NIS jer uspešno posluje i država koja ima pouzdanog strateškog partnera koji uredno ispunjava svoje poreske obaveze. Ovo je za nas bila prilika da se upoznamo sa ulaganjem Gaspromnjefta u Srbiji i sve čestitke NIS-u na postignutim rezultatima“, istakao je Milan Petrović, predsednik Srpske asocijacije menadžera. Dodatna informacija U okviru modernizovane Rafinerije Pančevo, delegacija SAM-a je imala priliku da pored kompleksa za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC&DHT) i najvećeg rafinerijskog postrojenja za proizvodnju benzinskih komponenti (FCC kompleks), obiđe i glavnu komandnu salu iz koje se upravlja celom Rafinerijom, kao i najmoderniju trafo-stanicu u Srbiji koja obezbeđuje uredno snabdevanje električnom energijom kompletnog rafinerijskog kompleksa. Takođe, u okviru modernizovane Rafinerije, gosti su se upoznali i sa ostalimrekonstruisanim objektima fabričke infrastrukture, među kojima su autopunilište, pristanište i obnovljeno železničko punilište. Kompleks u Pančevu obuhvata i nekoliko stotina savremenih procesnih sistema koji obezbeđuju efikasan rad rafinerijskih postrojenja, koji su doprineli povećanju efikasnosti tehnološkog procesa, sa visokim stepenom zaštite životne sredine. Zahvaljujući povećanju efikasnosti biznis procesa, Rafinerija se nalazi među prvim evropskim postrojenjima prema indeksu tehnološke efikasnosti Solomon. Osim što NIS neprestano uvodi visoke standarde u oblasti industrijske bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, kompanija u proseku ulaže po 50 odsto više sredstava svake godine u razvoj i obuke zaposlenih, pružajući im mogućnost za profesionalni i lični napredak.