Arhiva vesti

Vreme promena – kvalitet naftnih derivata

јул 23, 2014

Puštanje u rad modernizovane Rafinerije NIS-a u Pančevu omogućilo je Srbiji kontinuirano snabdevanje najkvalitetnijim gorivom koje potpuno odgovara standardu „Evro-5“
Verovanje da postoje pumpe na kojima treba sipati gorivo, kao i one koje treba izbegavati i dalje živi. Malo je vozača koji nemaju neku svoju “formulu” uspeha – gde treba točiti da bi motori duže trajali a automobili više “prešli”. Ako su nekad i postojali argumenti za ovakva razmišljanja, danas je sve jasnije da ćemo, objektivni pokazatelji to govore, na pumpama gde sipamo gorivo dobiti tačno ono što tražimo, odnosno ono što stoji na „deklaracijama“. Da je usklađivanje s važećom regulativom i unapređenje ekoloških standarda u fokusu naftne industrije ilustruju procesi u mnogobrojnim sferama. Budući da kvalitet motornih goriva direktno utiče na funkcionisanje i životni vek motora, kao i na emisiju izduvnih gasova i kvalitet vazduha, dostizanje nivoa koji karakteriše vodeće države postavlja širok spektar zadataka pred energetski sektor. Naftna privreda u Srbiji u okviru aktuelnih procesa evropskih integracija ima obavezu da unapredi i standardizuje ponudu naftnih derivata. Takođe, važan razlog za sprovođenje pravne regulative tečnih goriva jeste i podatak da više od jedne trećine zagađenja vazduha potiče upravo od automobilskog saobraćaja.

Teret prošlosti

Neposredna prošlost, ipak, bila je drugačija. Nije bilo mnogo razloga za optimizam, budući da je pozicija Srbije na mapi kvaliteta goriva u prethodne dve decenije bila nezavidna. Nedostatak zakonske regulative i primene u praksi, nedovoljno efikasan mehanizam kontrole, zatim spoljni faktori poput ekonomskih sankcija, doprineli su da neregulisano tržište postane idealna scenografija za nelegalne aktivnosti na tržištu naftnih derivata. Kao posledicu, hroničari su zabeležili nizak nivo kvaliteta, izraženu stopu nepoverenja kupaca i komplikacije u vezi sa svakodnevnom eksploatacijom goriva. Iz pomenutog perioda mnogobrojna iskustva s međunarodnih putovanja stvarala su jaz između asortimana ponude i nivoa kvaliteta goriva u Srbiji i značajno bolje pozicije naših suseda. Umanjena potrošnja, naglašenije performanse i mirniji rad motora samo su neki od argumenata koji su stvarali ambijent neravnopravnog položaja Srbije s ekonomski razvijenijim zemljama poput Slovenije ili Mađarske. Danas je jasno da se tržište naftnih derivata u Srbiji nalazi na putu oporavka i ravnopravne konkurentnosti sa susedima koji su predvodili proces pridruživanja EU u regionu. Realnu sliku i poziciju teško je definisati i uporediti, ali je sprovođenje standarda doprinelo da se na benzinskim stanicama u Srbiji danas prodaje gorivo koje po većini najznačajnijih karakteristika može da parira gorivu dostupnom van državnih granica, na tržištu EU. Iako proces implementacije savremenih normi nije sproveden do kraja, prethodna kalendarska godina i početak 2014. stavljaju do znanja da je period neregulisanog tržišta i goriva bez utvrđenog porekla iza nas. Kvalitet će, prirodno slediti...

Dvostruka kontrola

U vezi s kvalitetom i poreklom naftnih derivata, postoje dve vrste provere. Prva je administrativna i stavlja akcenat na vođenje evidencije, dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju. Druga je deo takozvanog uzorkovanja.Napredni program markiranja je ono po čemu će se nedavno započeti sistem kontrole kvaliteta izdvojiti i ukloniti određene nedostatke dosadašnje prakse. Takozvano markiranje počelo je 1.februara. Obavezu obeležavanja goriva imaju naftne kompanije, a cilj je da se u startu markiraju ukupne količine naftnih derivata proizvedene u Srbiji ili iz uvoza. Nadzor će obuhvatiti sve benzinske stanice u zemlji, a sam postupak obeležavanja je takav da omogućava da se na terenu, u kratkom periodu, utvrdi da li je bilo namešavanja nelegalnih komponenti. Markiranje goriva će obezbediti da se na tržište isporučuju derivati odgovorajućeg kvaliteta, tako što će svaka zloupotreba namešavanja biti otkrivena metodama koje su akreditovane za ovaj postupak. Efekat je značajan, kako za državu sa stanovišta javnih prihoda, tako i za kompanije, sa stanovišta legitimnih uslova poslovanja. Pored povećanja budžetskih prihoda, direktne koristi od markiranja goriva imaće i vlasnici vozila koji će biti sigurni da dobijaju gorivo odgovarajućeg kvaliteta.
NIS je učestvovao u iniciranju kontrolnih mera za uređenje tržišta i u kompaniji očekuju unapređenje institucionalnog okvira za borbu protiv sivog tržišta.
Za markiranje se koriste najsavremenije nano-tehnologije, a sam postupak podrazumeva ubacivanje posebnih hemijskih elemenata u gorivo, koji ne utiču na kvalitet goriva, ali omogućavaju utvrđivanje da li gorivo potiče iz legalnog prometa, što je samo po sebi indikator važećih normi o kvalitetu. Naime, procenjuje se da se u Srbiji do sada na godišnjem nivou, van zvaničnih tokova, prodavalo između pet i deset procenata od ukupne količine goriva. NIS je učestvovao u iniciranju ovih ko-ntrolnih mera za uređenje tržišta. U Kompaniji očekuju dalju saradnju na usvajanju mera i unapređenje institucionalnog okvira za borbu protiv sivog tržišta. Iako će zbog markiranja goriva tro-škovi za proizvođače i trgovce biti veći, NIS će, kako je saopšteno, nastojati da što optimalnije koristi svoje resurse i da tržištu ponudi što je moguće konkurentniju cenu. U proteklih pet godina, NIS je u modernizaciju kompanije ulagao 500 miliona evra godišnje. Zahvaljujući investicijama, NIS na tržište isporučuje isključivo gorivo evro kvaliteta.

Priznanje za napredak

Zahvaljujući jasno definisanim i sprovedenim merama, u globalnim okvirima, napredak je više nego primetan. Naime, renomirani Hart Energy Research&Consulting potvrdio je da je 15 država, predvođenih Srbijom, popravilo poziciju na rang-listi za 2013. godinu, pozicioniranih na osnovu smanjenja sadržaja sumpora u dizel gorivu. Kada je reč o Srbiji, reforma sistema podrazumeva ponudu dizel goriva bez sumpora (u količinama manjim od desetog dela miliona), od avgusta meseca prošle godine, čime je naša zemlja počela da menja u etapama negativan imidž po pitanju kvaliteta goriva. Kako je preneo International Fuel Quality Center, redukcija sumpora uvela je Srbiju na spisak 47 zemalja, koje trenutno kao nacionalni propis navode savremeno i ekološki određeno dizel gorivo. Tome je svakako doprinela modernizacija rafinerijske prerade NIS-a u Pančevu koja je omogućila NIS-u da u potpunosti pređe na proizvodnju ekološki čistog goriva – bezolovnih motornih benzina i evro dizela sa sadržajem sumpora ne većim od 10 ppm, što odgovara standardu „Evro 5”

Reč stručnjaka

- Poslednjih godina kvalitet naftnih derivata napredovao je kao posledica modernizacije procesa proizvodnje naftnih derivata u NIS-u i pažnje koju velike kompanije uvoznici goriva posvećuju kontroli kvaliteta - kaže dr Dragoslava Stojiljković, redovna profesorka na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Kao ekspert za pitanja kvaliteta goriva, dr Dragoslava Stojiljković smatra da je još na mnogo načina u svakodnevnom životu onemogućen vrhunski kvalitet. - Nažalost, poznato je da u praksi i dalje postoje problemi. Oni su posledica nelegalnih namešavanja različitih materija u goriva naftnog porekla, a sve u cilju izbegavanja plaćanja akciza i PDV-a. Upravo zbog toga,  javljali su se problemi sa motorima u eksploataciji. Kada je reč o regionu, Hrvatska, na primer, za svaku godinu donosi program praćenja kvaliteta goriva u skladu sa standardom EN14274, koji definiše minimalan broj uzoraka koji mora da se kontroliše – kaže ona. U cilju približavanja liderima na tržištu naftnih derivata, Srbiju u narednom periodu očekuje i promocija sistema za monitoring kvaliteta goriva. Sam monitoring podrazumeva kontrolu kvaliteta uzimanjem uzoraka s benzinskih stanica koje se biraju metodom slučajnog izbora u zimskom, odnosno letnjem periodu.Prema navedenom standardu, najmanji broj ispitivanih uzoraka iznosio bi po sto uzoraka za motorni benzin, odnosno dizel gorivo, po navedenom periodu. Na taj način potrošačima će se neminovno isporučivati kvalitetnije gorivo, dok će snabdevači koji ne prate propisane standarde osim visokih novčanih kazni biti sankcionisani i zatvaranjem prodajnih mesta. Preporuka zemalja EU podrazumeva i aktivno učešće sredstava javnog informisanja, koji će potrošače pravovremeno informisati o benzinskim stanicama koje posluju ispod zakonom definisanih standarda.

NIS po meri potrošača

Ponuda goriva na mreži benzinskih stanica NIS-a trenutno podrazumeva: Evro BMB 98 je podjednako namenjen vozilima novije i starije generacije. Po svojim karakteristikama, pomenuto gorivo garantuje veću snagu motora i unapređenu ekonomičnost u poređenju s oznakom BMB 98. Evropremijum BMB 95 je gorivo koje po sastavu ispunjava precizno definisane Euro 5 emisione standarde.Namenjen vozilima novije generacije, doprinosi njihovom očuvanju, kao i unapređenju životne sredine. Kada je reč o dizel gorivima, Evro dizel izdvaja kvalitet u skladu s normama EU. Doprinosi maksimalnim performansama vozila, pravilno paljenje i pouzdan rad čak i na niskim temperaturama. Mirniji rad i umanjena potrošnja kompletiraju karakteristike koje u potpunosti podržavaju standard EN 590. Kao alternativu konvencionalnim motornim gorivima, NIS Petrol potrošačima  nudi i TNG, auto - gas, prilagođen savremenim uređajima. Kao glavne prednosti TNG-a ističu se ekonomičnost, produžen vek motora kao i niži troškovi održavanja. Ne bi trebalo zanemariti ni ekološku dimenziju, kao ni komplementarnost s evropskim standardom EN 589. NIS je nedavno započeo proizvodnju benzina sa većom oktanskom vrednošću BMB 100 koji doprinosi boljim performansama motora, kao i njegovom dužem radnom veku, te smanjenoj emisiji štetnih gasova. Ovaj članak je objavljen u 2. broju korporativnog časopisa Energize