Arhiva vesti

Zamenik generalnog direktora NIS Goran Stojilković izabran za člana Nadzornog odbora HIP «Petrohemija»

март 14, 2013

Na sednici Nadzornog odbora (NO) HIP «Petrohemija» održanoj 11. marta, za člana NO kooptiran je Goran Stojilković, zamenik generalnog direktora NIS-a, koji je u kompaniji zadužen za projekte iz oblasti petrohemijskog biznisa. Prioritet u radu NO HIP «Petrohemija» je stabilizacija finansijskog stanja u kompaniji, ispunjenje biznis-plana za 2013, realizacija investicionog plana usmerenog na povećanje proizvodnog potencijala HIP «Petrohemija», promena organizacione strukture kompanije i povećanje efikasnosti njenog rada. U sastavu NO HIP «Petrohemija» nalaze se predstavnici najvećih akcionara – Vlade Srbije i kompanija NIS i «Srbijagas», kao i jedan nezavisni član. NO HIP «Petrohemija» nadležan je za usvajanje biznis-strategije kompanije i proces njene realizacije, rukovođenje politikom upravljanja rizicima, usvajanje finansijskih rezultata poslovanja kompanije, kontrolu rada izvršnih organa kompanije. Goran Stojilković je rođen je 13. septembra 1968. godine u Leskovcu. Diplomirao je Hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Beogradu 1995. Godine. Karijeru je započeo u kompaniji Zdravlje Aktavis Srbija. 2003. godine je imenovan za zamenika generalnog direktora, a u decembru 2004. i za generalnog direktora ove kompanije. 2007. godine od strane Privredne komore Srbije proglašen je za menadžera godine. Poseduje devetogodišnje iskustvo u radu u multinacionalnoj farmaceutskoj kompaniji. Od aprila 2009. do dolaska u NIS, vršio je dužnost generalnog direktora operacija kompanije Actavis UK Ltd.