Biznis vesti

Investicije NIS-a važne za privredu Srbije

Ministar finansija Siniša Mali sastao se sa generalnim direktorom NIS-a Kirilom Tjurdenjevim, sa kojim je razgovarao o investicijama kompanije koje su važne za privredu cele zemlje, kao i o njenom doprinosu za budžet Republike Srbije.

15.09.2020

Sagovornici su razgovarali o projektu Duboka prerada, koji je ključni projekat druge faze modernizacije Rafinerije Pančevo, vrednosti oko 300 miliona evra. Cilj je da se poveća dubina prerade, odnosno da se dobiju veće količine najvrednijih derivata, kao što su dizel i benzin. Tjurdenjev je upoznao ministra da projekat ima i ekološke benefite, kao što je prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora.

Mali je istakao da su takvi projekti od velikog značaja za Republiku Srbiju, jer doprinose većoj stopi njenog privrednog rasta. Kako je rekao, upravo je zbog takvih investicija Srbija apsolutni lider kada je reč o rastu BDP-a.

Ministar je istakao i da će ovako velike kompanije, ali i one manje, uvek imati pouzdanog partnera u državi, što se najbolje pokazalo za vreme pandemije koronavirusa, kada je donet obiman Program ekonomskih mera od 5,8 milijardi dinara. Zahvaljujući donetim merama, zadržana je puna zaposlenost, a nezaposlenost u drugom kvartalu ove godine je na istorijskom minimumu od 7,3%.

On se zahvalio predstavnicima kompanije NIS, koja zapošljava više od 11.000 zaposlenih, na održanju nivoa zaposlenosti tokom pandemije koronavirusa, uz ispunjavanje svih obaveza prema državi i zaposlenima i očuvanje odgovarajućeg investicionog ritma koji će obezbediti dalji razvoj kompanije.

Mali je zaključio da je cilj države da ima takav regulatorni okvir koji će da podržava rast i razvoj privrede, jer to znači više novih radnih mesta, veće plate i bolji kvalitet života građane Srbije.