Zajednica

Kompanija NIS potpisivanjem Memoranduma ozvaničila saradnju sa Filozofskim fakultetom u Nišu

18.05.2021

Kompanija NIS i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja.

Memorandumom o saradnji predviđeno je unapređivanje različitih vidova popularizacije ruskog jezika i kulture, razvoja naučnih istraživanja i razmene znanja u okviru NIS-ovog programa „Energija znanja“. Pored toga, ova saradnja podrazumeva i učešće u zajedničkim projektima, organizaciju gostujućih predavanja stručnjaka NIS-a i profesora sa fakulteta na teme od obostranog interesa, ali i uključivanje studenata u programe NIS-a namenjene mladima, u skladu sa potrebama i mogućnostima kompanije.

„Naš univerzitet je velika institucija, i upravo ove nedelje obeležavamo nedelju Departmana za ruski jezik i književnost. Zadovoljstvo nam je što je ovom prilikom naša saradnja sa kompanijom NIS ozvaničena potpisivanjem Memoranduma“, izjavila je Natalija Jovanović, dekanica Filozofskog fakulteta, ističući da će na samom fakultetu uskoro biti otvoren i Lektorat za slovenske jezike.

Snežana Lakićević, savetnik zamenika generalnog direktora NIS-a, istakla je značaj proširenja saradnje kompanije sa fakultetima niškog univerziteta.

„NIS već dugi niz godina sarađuje sa Univerzitetom u Beogradu i Novom Sadu, a prošle godine započeli smo partnerstvo sa Mašinskim i Elektronskim fakultetom u Nišu. Zajednički rad sa Filozofskim fakultetom umnogome će doprineti razmeni znanja i iskustva naše kompanije i ove obrazovne institucije“.

Nakon svečanog potpisivanja Memoranduma o saradnji, stručnoj publici i studentima je predstavljen udžbenik za ruski jezik „Ni puha, ni pera!“, koji je izdao Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji, uz podršku kompanije NIS. O benefitima i prednostima ovog udžbenika ovom prilikom govorio je deo autorskog tima – profesorka Nataša Ajdžanović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Jelena Ginić sa Filološkog fakulteta u Beogradu, a o iskustvima dosadašnjeg uspešnog rada sa udžbenikom govorila je prof. Emilija Jović sa Filozofskog fakulteta.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd