Intervju

Nafta pokreće (i) digitalni svet

Intervju Nikolaja Zalevskog, Chief Digital Officer u NIS-u za magazin PC Press

07.09.2020.

Digitalizacija je jedan od načina da se optimizuje poslovni proces i održi konkurentnost. S obzirom na to da osnovni proizvod naftne industrije ne može biti digitalni, kako proces digitalizacije teče u NIS-u?

Živimo u vreme Četvrte industrijske revolucije i digitalizacija je naša realnost, nije stvar izbora. Naftna industrija je konzervativnija od nekih drugih sektora i zato ubrzane tehnološke promene jesu izazov za nas. Međutim, u NIS-u na ovaj proces pre svega gledamo kao na šansu da unapredimo konkurentnost kompanije i da na nov način komuniciramo sa potrošačima. Proces digitalizacije u NIS-u sprovodimo u svim biznis pravcima i oblastima – od istraživanja i proizvodnje nafte i gasa do upravljanja ljudskim resursima. Od ovog procesa očekujemo pozitivne finansijske efekte, jačanje konkurentnosti na tržištu i stvaranje novih vrednosti za naše akcionare i zaposlene. Ujedno je reč i o izmeni korporativne kulture, načina na koji radimo i primenjujemo nove tehnologije. U srcu svakog procesa su ljudi, tako da su zaposleni NIS-a jedan od fokusa procesa digitalizacije. Ovaj proces je istovremeno i način da privučemo mlade stručnjake sa tržišta rada, da zadržimo zaposlene na interesantnim projektima, ali i da radimo na menjanju kulture unutar kompanije u smislu uvođenja inovacija i sve češće implementacije digitalnih procesa u poslu. Ne sumnjam da ćemo uspeti u svim zacrtanim ciljevima.

U okviru Naučno tehnološkog centra NIS-a razvijena je digitalna laboratorija za razvoj digitalnih projekata – da li je ovaj centar tržišno orijentisan ili će razvijati projekte samo za NIS?

Naučno-tehnološki centar (NTC) NIS-a formiran je 2009. godine i u njemu trenutno radi više od 300 zaposlenih. Osnovno zaduženje Centra je naučno-tehnička i inovaciona podrška kompaniji, posebno kada je reč o oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Ipak, kada govorimo o inovacijama i novim tehnologijama, verujemo da će digitalne tehnologije postati osnova inovacionog razvoja kako same kompanije, tako i NTC-a. U okviru NTC-a osnovali smo  digitalnu laboratoriju u kojoj se naši stručnjaci bave naučno-istraživačkim radovima u okviru digitalnih projekata i mogućnostima njihove primene u naftnoj industriji. Svesni smo da za uspešnu digitalizaciju ne možemo samo da budemo kupac inovativnih tehnologija i znanja, već moramo i sami da ih razvijamo. Pre svega, cilj NTC-a i digitalne laboratorije je da zadovolje potrebe NIS-a. Međutim, u planu je da ovi resursi budu korišćeni i za eksterne projekte i eksterne korisnike što je svakako buduća faza njihovog razvoja.

Kakav je odnos NIS-a sa digital i IT zajednicom u Srbiji?

Najpre želim da istaknem da NIS ima odličnu saradnju sa vodećim domaćim fakultetima. Početkom juna, NIS je potpisao Memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Potpisivanje ovog Memoranduma je nastavak saradnje naše kompanije sa fakultetima od interesa za digitalni segment poslovanja i inovativne tehnologije koje NIS razvija, započete 2019. godine sa Elektronskim fakultetom u Nišu. Do kraja ove godine planira se organizacija radionica, predavanja i vebinara na Elektronskom fakultetu u Nišu i ETF-u u Beogradu, kao i opremanje Co-working zone, kada se za to budu stekli uslovi. Takođe, idemo korak dalje u saradnji sa IT zajednicom. Važan segment u tom pravcu bila je naša podrška Data Science Conference u Beogradu 2019, jednoj od najvažnijih međunarodnih konferencija u ovoj oblasti na Balkanu. Mi kao NIS ne možemo da budemo IT kompanija, ali moramo oko sebe stvarati i negovati taj ekosistem. Količina digitalnih projekata koje sada imamo zahteva mnogo resursa. Ako uspemo da uključimo domaće IT kompanije u te projekte, biće to veliki uspeh ne samo za NIS, već i za Srbiju.

Kako je organizovano upravljanje procesom digitalizacije u NIS-u? Da li se modeli preslikavaju iz matične firme ili se radi o autentičnom i nezavisnom modelu?

„Gasprom njeft“ je jedan od globalnih lidera u naftnoj industriji kada je reč o digitalizaciji. Zbog toga je za NIS od velikog značaja ekspertiza matične kompanije i mogućnost pristupa novim tehnologijama. Naravno da se tim povodom ostvaruje bliska saradnja i da stručnjaci NIS-a doprinose svojim znanjem u razmeni iskustava sa ruskim kolegama. Ipak, proces digitalizacije NIS-a ima svoje posebnosti, pre svega zbog specifičnih korporativnih potreba. U 2019. godini učinili smo značajne korake u ovom procesu. Formirana je funkcija Chief Digital Officer čiji je primarni zadatak transformacija kompanije uz primenu inovacija i digitalnih tehnologija i samim tim povećanje efikasnosti biznisa. Formirane su organizacione strukture odgovorne za digitalnu transformaciju u biznis-blokovima, a u saradnji sa Funkcijom za IT radi se na pripremi Digitalne vizije NIS-a. Takođe, NIS je formirao svoj digitalni portfolio za potrebe svih biznis blokova i drugih organizacionih delova koji su podrška biznisu. Sasvim konkretno, NIS ima tri osnovna biznis pravca: istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, njihovu rafinerijsku preradu i na kraju promet, odnosno prodaju goriva i drugih proizvoda. Za svaki blok definisani su biznis fokusi i digitalni alati koji će nam pomoći da ostvarimo svoje poslovne ciljeve. Takođe, analiziramo koje bi tehnologije za nas bile najkorisnije i najupotrebljivije; Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, Internet of Things, korišćenje mobilnih uređaja, dronova…Cilj nam je da inovativnim tehnologijama povećamo efikasnost poslovanja i efikasnost u istraživanju i proizvodnji nafte i gasa, zatim da podignemo obučenost naših zaposlenih na viši nivo, ojačamo bezbednost i pouzdanost rada postrojenja, unapredimo komunikaciju sa potrošačima.

Veliki broj zaposlenih u NIS-u je „preko noći“ upućen na rad od kuće zbog krize izazvane virusom SARS-Kov-2. Kako je tekao taj proces iz vašeg ugla?

U velikom sistemu kao što je NIS koji čini preko 11. 000 ljudi adaptacija na nove okolnosti zahtevala je brzu i efikasnu reakciju kako bi se obezbedio nesmetan rad na daljinu za zaposlene kojima je priroda posla to dozvoljavala. Na nivou kompanije preduzet je čitav niz mera u cilju očuvanja i zaštite zdravlja zaposlenih, a sama organizacija rada od kuće podrazumevala je i digitalizaciju velikog broja procesa koji su se prethodno realizovali u papirnoj formi, uz unapređenje IT infrastrukture i implementaciju novih alata i tehnologija. U novonastalim okolnostima imali smo dva cilja – da kroz unapređenje digitalnih alata naše biznis procese prilagodimo novoj situaciji, kao i da obezbedimo produktivan rad na daljinu za naše zaposlene uz očuvanje efikasnosti radnog procesa, što smo i postigli.

Ovih dana na pojedinim benzinskim pumpama vidimo „Drive go“ i „Paketomate“ – o čemu se radi?

Pre svega, važno je napomenuti da je NIS, kao lider na domaćem tržištu naftnih derivata, fokusiran na povećanje efikasnosti komunikacije sa potrošačima, kao i na uvođenje inovativnih usluga. Implementacijom projekata kao što su „Drive.Go“ i „Paketomati“ kompanija je napravila značajan iskorak u procesu digitalizacije i unapređenja korisničkog iskustva. Konkretno, mobilna aplikacija „Drive.Go“  potrošačima omogućava brzo, efikasno i bezbedno plaćanje goriva na benzinskoj stanici,  bez odlaska na platno mesto. Ovde nije reč samo o inovativnom poduhvatu NIS-a, već se ova aplikacija pokazala kao izuzetno korisna tokom epidemije zbog potrebe održavanja socijalne distance. Istovremeno, NIS je postao prvi maloprodajni lanac u Srbiji koji je obezbedio uslugu „paketomata“, odnosno mogućnost preuzimanja  pošiljki u okviru svoje maloprodajne mreže,  a koju je kompanija  realizovala u saradnji sa kurirskom službom „D Express“.  Razvojem novih digitalnih alata u oblasti maloprodaje, kompanija utiče na promene navika potrošača, pružajući im mogućnost da  na brži i lakši način dođu do naših proizvoda i usluga.

Šta možemo očekivati u budućnosti kada je reč o novim digitalnim projektima u proizvodnim procesima i vašim uslugama i servisima?

Kao što sam već istakao, digitalizacija za nas nije samo izazov, već i alat za dostizanje strateških ciljeva. Iz tog razloga NIS ostaje posvećen razvoju digitalnog portfolija projekata pre svega kada je reč o ključnim biznis pravcima poslovanja kompanije. U oblasti istraživanja i proizvodnje naš cilj je unapređenje rada sa svim vrstama geoloških i tehnoloških podataka, kao i korišćenje naprednih analitičkih metoda i digitalnih platformi za upravljanje proizvodnjom nafte i gasa. Cilj je jasan – da na taj način uvećamo mogućnost pronalaska novih rezervi nafte i gasa u Panonskom basenu i unapredimo efikasnost rada sa postojećim ležištima. U Rafineriji nafte Pančevo fokus procesa digitalizacije je na unapređenju efikasnosti upravljanja tehnološkim procesima na osnovu real time podataka i napredne analitike. Osim toga, radimo na kreiranju digitalnih platformi za upravljanje pouzdanošću opreme i na razvoju alata koji će nam pomoći sa prediktivnim otkrivanjem kvarova. Kad je reč o segmentu prometa u maloprodaji i veleprodaji, tu pre svega želimo da unapredimo komunikaciju sa potrošačima, ponudimo usluge koje najbolje prate globalne trendove i omogućimo kupcima da na brži i lakši način dođu do naših proizvoda. Kada posmatramo kompaniju u celini, kao svoj glavni zadatak vidim objedinjavanje svih finansijsko-materijalnih tokova u jedinstveni informacioni sistem u cilju donošenja uravnoteženih rukovodećih rešenja, kao i optimizacije procesa u celokupnom lancu stvaranja vrednosti.