Biznis vesti

NIS na Beogradskoj berzi predstavio godišnje rezultate poslovanja za 2019.

Prezentaciju je investitorima i akcionarima predstavio Anton Čerepanov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo u prisustvu Jelene Stanković, rukovodioca Usluga odnosa sa investitorima, Ivane Žarković-Petruševski, direktora Departmana za finansije i Branka Mitrovića, direktora Grupe računovodstvenih i finansijskih usluga.

28.02.2020

Stručna javnost je ovom prilikom obaveštena da je NIS Grupa u 2019. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 16,6 milijadi dinara, dok je pokazatelj EBITDA iznoslila 44,5 milijardi dinara. Napomenuto je da je u dalji razvoj i modernizaciju NIS Grupe uloženo 42,2 milijarde dinara, što je 3 odsto više nego godinu dana ranije. Kako je Čerepanov naveo, prioritet u investicijama bila su ulaganja u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, dalja modernizacija Rafinerije nafte Pančevo i razvoj maloprodajne mreže u Srbiji i zemljama regiona. Na kraju izlaganja je istaknuto da će kompanija nastaviti sa ulaganjima u strateške projekte.

Nakon prezentacije, direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo je odgovarao na pitanja stručne javnosti.