Biznis vesti

NIS nastavlja da razvija projekat „Obudovac“ u Republici Srpskoj

26.04.2021

Kompanija NIS uspešno je realizovala projekat seizmičkih istraživanja na teritoriji regiona Posavine, u okolini sela Obudovac, u opštini Šamac, Pelagićevo i Donji Žabari u Republici Srpskoj (BiH) čiji je cilj pronalaženje novih rezervi nafte i gasa. Na taj način NIS je nastavio sa razvojem projekta „Obudovac“, a pored izvođenja geofizičkih ispitivanja (2D seizmike), usvojenim investicionim programom planirano je i bušenje konturno-istražne bušotine na ovom području krajem 2021. godine.

U okviru projekta, sprovedena su geofizička ispitivanja na prostoru od 135 kilometara, na području sela Obudovac, a radovi su završeni u prvoj polovini aprila. Istraživanja su izveli „Naftagas Naftni servisi“ NIS-a korišćenjem savremene opreme za snimanje seizmičkih podataka. Radovi su sprovedeni u skladu sa strogim ekološkim standardima, uz poštovanje najviših standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe, pre početka projekta predstavnici kompanije detaljno su upoznali lokalnu samoupravu i meštane o aktivnostima koje se izvode na parcelama za koje je dobijena saglasnost vlasnika. 2D seizmičkim istraživanjima meri se brzina prostiranja seizmičkih talasa na osnovu kojih će biti definisana pozicija potencijalnih ležišta nafte i gasa. Nakon završetka geofizičkih istraživanja sledi obrada i interpretacija 2D seizmičkih podataka u cilju otkrivanja novih rezervi nafte i gasa.

Radove u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske NIS realizuje preko zavisnog društva „Jadran-Naftagas“ koje poseduje koncesiju za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika (sirove nafte i gasa) na celoj teritoriji Republike Srpske. Osnovni zadatak i cilj „Jadran-Naftagasa“ je da se otkriju komercijalne rezerve nafte i gasa kako bi počela komercijalna proizvodnja na teritoriji Republike Srpske.

U želji da dodatno unaprede partnerstvo sa meštanima Obudovca i lokalnom samoupravom opštine Šamac, NIS i „Jadran-Naftagas“ su krajem decembra 2020. godine finansirali uređenje dečjeg igrališta u ovom selu.

  • Dodatna informacija

    U 2013. godini obavljeno je bušenje prve istražne bušotine „Ob-2“ u selu Obudovac, a godinu dana kasnije tokom ispitivanja dobijena je nafta čiji je kvalitet ispitivan u laboratorijama Naučno-tehnološkog centra NIS-a u Novom Sadu. Utvrđeno je da se radi o nafti koja je već zastupljena u Panonskom basenu i slični tipovi nafte se proizvode i u Srbiji. Analizom i definisanjem svih parametara ležišta u toku probnog rada bušotine „Ob-2“ od avgusta 2019. do kraja 2020. stekli su se uslovi za dalji razvoj projekta „Obudovac“ u 2021. i 2022. godini. NIS je obezbedio sredstva za novi investicioni ciklus, a rokovi radova zavisiće i od uslova vezanih za pandemiju novog korona virusa.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd