Biznis vesti

NIS postao strateški partner HIP Petrohemije

24.12.2021.

Ministarstvo privrede u ime Vlade Republike Srbije, kompanija NIS i HIP Petrohemija potpisali su danas Ugovor o strateškom partnerstvu. Ovim Ugovorom NIS će povećati vlasnički udeo u HIP Petrohemiji sa dosadašnjih 20,86% na 90% akcija uz obavezu novčane dokapitalizacije u visini od 150 miliona evra i izgradnje postrojenja za proizvodnju polipropilena kapaciteta od najmanje 140.000 tona godišnje u roku od šest godina. Ugovor su u Ministarstvu privrede Republike Srbije potpisali Anđelka Atanasković, ministarka privrede Srbije, Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a i Velimir Unković, generalni direktor HIP Petrohemija.

Strategija daljeg razvoja HIP Petrohemije zasnivaće se na modernizaciji osnovnih proizvodnih kapaciteta i izgradnji novih postrojenja, zatim na povećanju energetske efikasnosti i efikasnosti poslovanja, kao i na realizaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Cilj je obezbeđivanje dugoročno održivog poslovanja HIP Petrohemije i jačanje njene konkurentnosti na tržištu. Takođe, ovim poslovnim iskorakom NIS nastavlja diversifikaciju svog poslovanja i ulazi u petrohemijski biznis, prateći globalne trendove u naftnoj industriji.

Anđelka Atanasković, ministarka privrede Srbije, izjavila je:
“Pronalaženjem strateškog investitora, koji će uložiti iznos od 150 miliona evra u dokapitalizaciju Petrohemije i izgraditi novo postrojenje za proizvodnju polipropilena kapaciteta od najmanje 140.000 tona godišnje, a najave su i da će kapacitet postrojenja biti dosta veći, Ministarstvo privrede je osiguralo sigurno poslovanje HIP Petrohemije u narednim godinama, kao i sigurna radna mesta i bolje uslove rada za zaposlene u Petrohemiji. Dobijanjem novog postrojenja, Petrohemija će imati priliku da poboljša svoje poslovne rezultate i potvrdi svoju poziciju kao jednog od najvećih izvoznika u Republici Srbiji. Sve to će doprineti unapređenju poslovne klime i daljem privrednom razvoju kako lokalne zajednice, tako i cele Republike. Sigurni smo da ćemo zajedničkim naporima Vlade Republike Srbije i kompanije NIS a.d. Novi Sad, zaokružiti još jednu uspešnu privatizaciju koja će doprineti daljem rastu bruto društvenog proizvoda i boljem pozicioniranju Republike Srbije u evropskim i svetskim privrednim tokovima”.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, izjavio je:
„Razvojem NIS-a od 2009. godine pokazali smo da smo pouzdan partner Republike Srbije u modernizaciji domaćeg naftnog sektora. Uveren sam da ćemo sada jednako uspešno zajednički razvijati i Petrohemiju i želeo bih da zahvalim predstavnicima Republike Srbije što su nam pružili tu priliku. NIS i HIP Petrohemija su dugogodišnji partneri i vidimo značajan potencijal i mnogo mogućnosti za dalju sinergiju i jačanje naše konkurentnosti na zahtevnom tržištu. Strategija daljeg razvoja HIP Petrohemije biće usmerena na dugoročni održivi razvoj preduzeća u korist akcionara, zaposlenih i zajednice“.

Generalni direktor HIP Petrohemije Velimir Unković rekao je da će se zaključenjem transakcije omogućiti potpuna integracija rafinerijsko-petrohemijske prerade i dodao da će se realizovati svaka ekonomski isplativa optimizacija što uključuje i investiranje u nove proizvodne kapacitete.
„Na taj način rafinerijsko-petrohemijska prerada će dobiti na konkurentnosti i postati ekonomski održiva na zahtevnom evropskom tržištu. Na boljitku će biti svi, i država Srbija, i NIS i na kraju i Petrohemija“, rekao je on i ocenio da je to posao veoma povoljan za sve tri strane.

Dodatna informacija:

NIS je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u jugoistiočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Većinski akcionar NIS-a je ruska kompanija „Gasprom njeft“ koja poseduje 56,15% akcijskog kapitala, dok je 29,87% akcija u vlasništvu Republike Srbije. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima.

HIP-Petrohemija je najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji i značajna kompanija hemijske industrije Jugoistočne Evrope. U integrisanom petrohemijskom kompleksu HIP-Petrohemije je trenutno moguća proizvodnja više od šest stotina hiljada tona petrohemikalija godišnje. Između kompanija NIS i HIP Petrohemije postoji višegodišnja tehničko-tehnološka povezanost. Primarni benzin koji HIP Petrohemija koristi u svojim proizvodnim procesima obezbeđuje NIS-ova rafinerija nafte u Pančevu.

Na fotografiji, s leva na desno: Velimir Unković, generalni direktor HIP Petrohemija, Anđelka Atanasković, ministarka privrede Srbije, Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd