Biznis vesti

Poslovanje NIS-a u devet meseci 2021. godine

03.11.2021

U trećem kvartalu 2021. godine NIS grupa je dodatno unapredila finansijske i operativne rezultate. Neto dobit na nivou devet meseci tekuće godine iznosi 13,3 milijardi dinara, dok je u istom periodu 2020. zabeležen gubitak od 8,3 milijarde dinara. Istovremeno, pokazatelj EBITDA iznosi 38,2 milijarde dinara i takođe je višestruko uvećan jer je u uporednom izveštajnom periodu EBITDA bila 10,4 milijardi dinara. Ovi rezultati ostvareni su zahvaljujući boljim makroekonomskim okolnostima, pre svega višim cenama nafte i oporavkom potražnje, kao i sprovođenjem programa mera za unapređenje operativne efikasnosti i finansijske discipline na svim nivoima NIS grupe. Prosečna cena nafte Brent u devet meseci 2021. godine bila je 67,7 dolara za barel, što je 66 odsto više u odnosu na prosečnu cenu u periodu januar-septembar 2020. godine.

Takođe, NIS grupa je u 2021. godini nastavila sa ulaganjima u kapitalne projekte i investirala 13,1 milijardu dinara. Ukupna zaduženost NIS grupe prema bankama smanjena je 7 odsto u poređenju sa devet meseci prošle godine. Obračunate obaveze NIS grupe po osnovu javnih prihoda iznose 155,7 milijardi dinara, odnosno 18 procenata više u poređenju sa devet meseci 2020. godine. U trećem kvartalu NIS je akcionarima na ime dividende za 2020. godinu, isplatio 1.001.190.856 dinara.

Preuzmi infografiku (JPG)

Kada je reč o operativnim pokazateljima, proizvodnja nafte i gasa za devet meseci 2021. godine iznosi 890 hiljada uslovnih tona. Za prvih devet meseci ove godine puštene su u rad 34 naftne bušotine. Obim prerade sirove nafte i poluproizvoda bio je 2,867 miliona tona što je 9 odsto više u poređenju sa uporednim izveštajnim periodom. U Rafineriji nafte Pančevo proizvedene su prve količine evrodizela sa biokomponentom i otpremljene na tržište Rumunije. Ukupan obim prometa naftnih derivata je 2,901 miliona tona što je 14 odsto bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, NIS je nastavio sa razvojem i unapređenjem usluga, pa je potrošačima omogućeno plaćanje računa za komunalne usluge na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama, uz pomoć IPS QR koda čiji je izdavalac Narodna banka Srbije. Unapređeni su i rezultati u oblasti HSE-a (Health, Safety, Environment), pa je indikator povreda sa izgubljenim danima (LTIF) smanjen 21 odsto u odnosu na rezultat iz devet meseci 2020. godine.
NIS je nastavio sa podrškom zajednici i u okviru programa „Zajednici zajedno“ opredelio 107,5 miliona dinara za ekološke projekte koji će biti realizovani u 12 partnerskih gradova i opština širom Srbije.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a je izjavio:
„Posle prošlogodišnje krize izazvane pandemijom COVID-19, za NIS je 2021. godina period stabilizacije. Zbog toga ulažemo značajne napore kako bismo dodatno unapredili operativnu efikasnost i očuvali finansijsku disciplinu. Naš program mera dao je efekat od 1,8 milijardi dinara na pokazatelj EBITDA u devet meseci ove godine. Na ovaj način, uz dalja ulaganja u modernizaciju NIS-a, postavljamo čvrste osnove za dalji razvoj i ostvarenje naših strateških ciljeva“.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd