Zajednica

Potpisan Memorandum o saradnji između kompanije NIS i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

16.09.2020

Kompanija NIS i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu uspostavili su danas saradnju u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja. Memorandum o saradnji je u ime kompanije NIS potpisao Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije, a u ime Fakulteta tehničkih nauka dekan Rade Doroslovački.

Cilj Memoranduma je povezivanje naučnog rada koji se obavlja u okviru Fakulteta sa poslovnim aktivnostima NIS-a, što će doprineti naučnoj afirmaciji Fakulteta i uspešnijem poslovanju kompanije. Memorandumom je predviđena razmena znanja i iskustava u oblastima od interesa za poslovanje NIS-a, kroz realizaciju obuka i treninga, stručnih savetovanja i konsultacija, učešće u zajedničkim projektima, organizaciju uzajamnih gostujućih predavanja, kao i uključivanje studenata u programe NIS-a namenjene mladima i stručne prakse, u skladu sa potrebama i mogućnostima kompanije. Saradnja će se odvijati posredstvom NIS-ovog programa „Energija znanja“.

Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije NIS-a, ocenio je da je saradnja kompanije sa Fakultetom tehničkih nauka prirodna, imajući u vidu da se NIS bavi naftom i gasom i da su mu potrebni tehnički obrazovani kadrovi.

„Pre dve godine ova saradnja je dobila novi značaj, jer smo, kao moderna kompanija, na sebe preuzeli još jedan smer razvoja koji se zove digitalizacija. U tom smislu polažemo veliku nadu u saradnju sa fakultetima, imamo već mnogobrojne projekte u planu i nezamisliva je organizacija tih projekata bez pomoći stručnjaka, a najbolji stručnjaci su tu. Ako hoćemo da budemo uspešni u digitalizaciji, mesto nam je na ovom fakultetu“, naveo je Smirnov.

Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, takođe je ocenio da je saradnja kompanija i fakulteta potrebna i prirodna.

„To je jedna simbioza po kojoj smo mi čuveni u svetu. Vrlo je značajna saradnja i sa kompanijom NIS, sa kojom fakultet sarađuje već godinama, i to iz više razloga: kompanija obezbeđuje jako dobru praksu za naše studente, njihovi eminentni stručnjaci mogu da drže predavanja na fakultetu, imaju organizovane seminare, naši eksperti mogu da obučavaju stručnjake iz NIS-a, stručnjaci NIS-a mogu da pruže pomoć studentima u izradi diplomskih i master radova iz oblasti koje su značajne za NIS, kao i niz drugi koristi“, naveo je Doroslovački.
Potpisivanje ovog Memoranduma predstavlja nastavak saradnje NIS-a sa fakultetima od interesa za digitalni segment poslovanja kompanije i inovativne tehnologije koje NIS razvija. Saradnju na ovom polju NIS je započeo 2019. godine sa Elektronskim fakultetom u Nišu, da bi u junu 2020. godine bio potpisan i Memorandum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu.