Zajednica

Predstavnici NIS-a na skupu o rodnoj ravnopravnosti u energetskom sektoru

09.09.2021

Kompanija NIS, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) organizovali su danas u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ u Beogradu konferenciju pod nazivom “Energetika, rodna ravnopravnost i održivi razvoj”.

Cilj skupa bio je da se ukaže na značaj rodne ravnopravnosti, koju su Ujedinjene nacije istakle kao jedan od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja, kao i da se govori o položaju žena u energetskom sektoru Srbije.

Otvarajući konferenciju, prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, istakla je da „rodna ravnopravnost i rodna perspektiva moraju da se nađu u svakoj pori našeg društva, kako bismo za nekoliko godina mogli da kažemo da smo uspeli da stvorimo jednake uslove za žene kao i za muškarce“.

„Ova godina je ključna za razvoj energetike, zaštitu životne sredine, ali i rodnu ravnopravnost, u kojoj smo pokrenuli brojne procese i prepoznati smo u svetu po dostignućima. Ako govorimo o položaju žena u energetskom sektoru, među zaposlenima ih brojno ima, ali na rukovodećim mestima na kojima se donose odluke i odlučuje o novcu i investicijama, koje iznose po nekoliko stotina miliona evra, gotovo da ih nema. Žene više upisuju i završavaju fakultete, pa i u ovoj oblasti, hajde da im damo šansu da na tržištu rada primene ono što su naučile”, rekla je Zorana Mihajlović.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, istakao je da su za kompaniju najvredniji resurs njeni zaposleni, kao i da NIS angažuje više od 11.000 zaposlenih, od kojih su trećina žene.

„Rodna ravnopravnost za NIS nije samo lepa ideja koju treba ostvariti u budućnosti. Za nas je ravnopravnost svakodnevna praksa koju vredno unapređujemo iz dana u dan. Našu različitost vidimo kao šansu da ujedinimo najbolja iskustva i unapredimo svoje poslovanje u svim oblastima. Radno okruženje u kome se bezuslovno poštuje ravnopravnost svih zaposlenih je prioritet za NIS. Rodna ravnopravnost je jedan od temelja održivog razvoja kompanije, koji ćemo nastaviti da negujemo i razvijamo uz podršku partnera, među kojima istaknuto mesto zauzima Ministarstvo rudarstva i energetike“, naveo je Tjurdenjev.

Blerta Ćela, zamenica regionalne direktorke UN Women za Evropu i centralnu Aziju, istakla je da su žene ključni pokretači promena koje mogu oblikovati navike cele porodice kada je reč o upotrebi energije i drugih aktivnosti usmerenih na zaštitu životne sredine.

“Ne možemo razvijati održiva energetska rešenja ako ne uzmemo u obzir glavne potrošače energije koji se brinu o domaćinstvu, a to su žene. Sva rešenja o energetskom siromaštvu moraju osigurati da nikoga ne ostavimo iza sebe, da damo prioritet potrebama i interesima žena, da se pozabavimo energetskim. siromaštvom žena i niskim prihodima”, rekla je Ćela.

Nakon uvodnih obraćanja održan je panel pod nazivom «Rodna ravnopravnost i energetika: izazovi i potencijali» kojim je moderirala Maja Lalić, predsednica Udruženja MIKSER.

Na panelu su nastupili Jovanka Atanacković i Zoran Lakićević, državni sekretari u Ministarstvu rudarstva i energetike, Jelena Popara, direktorka Funkcije za internu reviziju i upravljanje rizicima kompanije NIS, Milana Rikanović, šefica Kancelarije UN Women u Srbiji i Danijela Isailović, menadžerka Udruženja „Obnovljivi izvori energije Srbije“.

Jelena Popara je istakla da je NIS kompanija koja ohrabruje žene da se bave zanimanjima koja su tradicionalno percipirana kao muška, tako da među 1.853 inženjera u kompaniji ima više od 500 žena. Takođe, NIS omogućava postepeni povratak zaposlenih sa porodiljskog odsustva, omogućava slobodan dan 1. septembra za koleginice čija deca polaze u osnovnu školu, ne pravi razlike u zaradama na osnovu pola, te podstiče usavršavanje i profesionalni razvoj zaposlenih.

«Želimo da pružimo dobar primer i potvrdu toga da rodno senzitivne kompanije postižu bolje rezultate. Ali rodna ravnopravnost je kompleksna oblast u kojoj se napreduje kroz sinergiju države, kompanija, nevladinog sektora. Zbog toga je za NIS od velike važnosti podrška koju pruža zajednici i kroz različite programe kompanija je u te svrhe od 2009. godine uložila više od 4 milijarde dinara. Tim putem ćemo i da nastavimo», rekla je Jelena Popara.

Ostali učesnici panela zajednički su ocenili da je u Srbiji ostvaren napredak po pitanju rodne ravnopravnosti, kao i da postoji prostor za dalja unapređenja.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Prijavite se za naš newsletter

    Email adresa*