Biznis vesti

Promena vlasničke strukture NIS a.d. Novi Sad

11.05.2022

Gasprom njeft, koji je do sada bio većinski akcionar NIS a.d. Novi Sad, smanjio je svoje učešće u osnivačkom kapitalu NIS-a sa 56,15% na 50%.

Promena vlasničke strukture obezbeđuje uslove za nesmetano odvijanje poslovanja NIS a.d. Novi Sad na tržištu.

Transakcija prodaje akcija obavljena je na Beogradskoj berzi, u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije u oblasti trgovine hartijama od vrednosti.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd