Biznis vesti

Rezultati NIS grupe za 9 meseci 2020. godine

NIS u trećem kvartalu unapredio finansijske rezultate i očuvao ulaganja u ključne projekte uprkos krizi.

04.11.2020

Zahvaljujući poslovnom modelu koji je usmeren na povećanje operativne efikasnosti i uštede na svim nivoima, NIS je postigao dobre finansijske rezultate u trećem tromesečju 2020. godine. Istovremeno, NIS je uspeo da očuva stabilnost na tržištu naftnih derivata, socijalnu sigurnost zaposlenih, kao i zdravlje zaposlenih i potrošača.

U periodu januar-septembar tekuće godine naftno-gasna industrija bila je pod uticajem negativnih globalnih trendova, pre svega smanjenja potražnje za naftnim derivatima usled pandemije COVID-19, kao i oštrog pada cena nafte. Prosečna cena nafte tipa Brent u prvih devet meseci ove godine iznosila je 40,8 dolara za barel i bila 37% niža u poređenju sa istim periodom 2019. godine. I pored nepovoljnih spoljnih faktora, NIS je u periodu januar-septembar ove godine realizovao obiman investicioni program vredan 20,7 milijardi dinara. Najviše sredstava je uloženo u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, projekat „Duboka prerada“ u Rafineriji nafte Pančevo, kao i u modernizaciju i razvoj maloprodajne mreže u Srbiji i zemljama regiona. Obračunate obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda za 9 meseci 2020. godine iznose 131,8 milijardi dinara.

Pokazatelj EBITDA u trećem kvartalu iznosi 8 milijardi dinara, dok je na nivou 9 meseci 2020. godine ovaj pokazatelj ukupno 10,4 milijarde dinara. NIS je očuvao i pozitivan operativni novčani tok koji u periodu januar-septembar iznosi 19,6 milijardi dinara. U trećem kvartalu ostvarena je neto dobit od 1,9 milijardi dinara, ali je nepovoljna makroekonomska situacija u prvom polugodištu uticala na to da NIS grupa u 9 meseci tekuće godine zabeleži gubitak od 8,3 milijarde dinara.
U periodu januar-septembar proizvedeno je 952 hiljade uslovnih tona nafte i gasa, što je na nivou rezultata iz istog perioda prošle godine. Obim prerade u Rafineriji nafte Pančevo uvećan je za 14 odsto u poređenju sa 9 meseci prošle godine i iznosi 2,6 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda. Ukupan promet naftnih derivata u izveštajnom periodu iznosi 2,5 miliona tona, što je 3 odsto manje nego u istom periodu 2019. godine, ali i vredan rezultat imajući u vidu značajan pad potražnje za gorivima u uslovima epidemije novog korona virusa. NIS je istovremeno nastavio razvoj maloprodajne mreže u okviru kog je u Srbiji počelo da radi 7 stanica za snabdevanje gorivom, uključujući i stanicu „Novi Sad 16“, najmoderniju u mreži NIS-a. Pored toga, proširena je i mreža u regionu gde je ukupno u rad pušteno 6 stanica – od toga 5 u Bosni i Hercegovini i jedna u Rumuniji. NIS je u ovom periodu zabeležio i rast izvoza od 19 odsto u odnosu na isti period 2019. godine.

NIS je nastavio podršku zajednici u borbi protiv širenja COVID-19. Između ostalog, zajedno sa UNICEF-om, donirano je 50 protokomera zdravstvenim ustanovama u Beogradu. U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom unutrašnjih poslova izabrana su 72 projekta širom Srbije koje će NIS podržati sa 114,5 miliona dinara u cilju podrške digitalizaciji nastavnog procesa i bezbednosti učenika i profesora u školama.

„Uprkos nimalo lakim okolnostima uspeli smo da očuvamo likvidnost NIS-a, uredno snabdevanje tržišta, kao i zdravlje i socijalnu stabilnost naših zaposlenih. Takođe, ostajemo i stabilan izvor prihoda za naše akcionare i na ime dividende za 2019. godinu isplatićemo 4,4 milijarde dinara što je 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti. Program mera za povećanje operativne efikasnosti koji smo sproveli na svim nivoima NIS grupe dao je efekat od milijardu dinara na pokazatelj EBITDA što svedoči o našoj posvećenosti da se suočimo sa krizom koja potresa svetsku ekonomiju. Verujem da će takav odnos dati rezultat i u nastavku godine i da ćemo uspešno prevazići sve izazove u korist naših akcionara, zaposlenih i zajednice u kojoj poslujemo“.

Kiril Tjurdenjev
Kiril Tjurdenjev
generalni direktor NIS