Biznis vesti

Skupština akcionara NIS-a usvojila odluku o isplati dividende iz dobiti za 2019. godinu

30.06.2020

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na danas održanoj XII redovnoj sednici donela Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva. Na osnovu ove Odluke NIS će akcionarima na ime dividende isplatiti 4.425.459.256 dinara, odnosno 27,14 dinara po akciji bruto. Ovo je osma godina zaredom u kojoj će NIS na ime dividende isplatiti 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2019. godini iznosila je 17.700.065.000 dinara.

Pravo na dividendu za 2019. godinu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na 20. jun 2020. godine, odnosno na Dan akcionara XII redovne sednice Skupštine akcionara. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad.

Takođe, Skupština akcionara je usvojila i Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu, kao i Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje i izveštaje o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu izabrano je društvo „KPMG d.o.o. Beograd“.

Za predsednika XII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad je izabran Sergej Fominih, punomoćnik akcionara JAD „Gasprom njeft“.

Na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani:

  • Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za istraživanje i proizvodnju JAD „Gasprom njeft“,
  • Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,
  • Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njeft“,
  • Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njeft”,
  • Pavel Oderov, zamenik generalnog direktora za spoljnotrgovinsko poslovanje JAD „Gasprom njeft“,
  • Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft”,
  • Danica Drašković,
  • Dejan Radenković,
  • Dragutin Matanović.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Aleksandar Čepurin i Olga Visocka.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je imenovan Zoran Grujičić, dok su za članove tog Odbora imenovani Dragan Bračika i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft”.