Udžbenik ruskog jezika „Ni puha ni pera!“ predstavljen na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

10.11.2021

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održana je promocija udžbenika ruskog jezika „Ni puha ni pera!“, koji je izdao Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji, uz podršku kompanije NIS.

Udžbenik ruskog jezika „Ni puha ni pera!“ namenjen je brzom savladavanju početnog nivoa ovog jezika. Mogu da ga koriste odrasli i studenti, za samostalno ili učenje u grupi, za kurseve u kompanijama, kao i nadogradnju znanja kod početnika, sa ciljem što bržeg ovladavanja konverzacijom. Pristup je savremen, po ugledu na aktuelne udžbenike stranih jezika, sa modernom i inovativnom metodom učenja. Korišćenjem „Ni puha ni pera!“ udžbenika, na zanimljiv i slikovit način, kroz upoznavanje kulturoloških sličnosti i razlika između Srbije i Rusije, u potpunosti će se savladati početni nivo ruskog jezika, a u sticanju komunikativnih sposobnosti pomoći će brojni primeri iz porodičnog, studentskog i poslovnog okruženja, ali i svakodnevnog života u Rusiji, koji podrazumeva snalaženje u oblasti turizma, trgovine, ugostiteljstva ili administracije.

Prof. dr Zoran Paunović, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ocenio je ovaj udžbenik kao izvrstan i naveo da se poklapa sa onim čemu se na fakultetu stremi, a to je širenje znanja ne samo među studentima nego i svima onima koji to žele.

„Na Filozofskom fakultetu se može učiti 20 stranih jezika, ali nijedan nema tako dobar udžbenik kao što je to sada ovaj“, smatra profesor Paunović.

Predstavnik autorskog tima sa ovog fakulteta, doc. dr Nataša Ajdžanović, govorila je o izazovima prilikom kreiranja sadržaja udžbenika, kao i o njegovim karakteristikama: „Udžbenik sadrži deset lekcija, a na kraju svake je test u kojem se može proveriti znanje stečeno u toj konkretnoj lekciji. Na samom kraju udžbenika, nalazi se test koji obuhvata celokupno gradivo i koji po svojoj strukturi odgovara međunarodnom testu nivoa A1. Najveća vrednost ovog udžbenika u odnosu na druge jeste dobra organizovanost sistema vežbanja čemu najbolje svedoči podatak da udžbenik sadrži 265 vežbi“.

Profesorka Ajdžanović je istakla i sjajan dizajn ilustracija, koje su imale zadatak da doprinesu lakšem razumevanju gradiva, a čiji je autor prof. dr Mileta Poštić sa Akademije umetnosti u Novom Sadu.
„Iako ne govorim ruski, već sam imao pomoć u objašnjavanju situacija koje ilustrujem, uživao sam u svih 10 nedelja koliko je trajao moj rad na ovom udžbeniku, a i sam sam naučio dosta toga“, rekao je ovom prilikom profesor Poštić.

O korišćenju udžbenika „Ni puha ni pera!“ u nastavi na Filozofskom fakultetu govorila je doc. dr Maja Krstić, koja ruski jezik predaje već 15 godina.

„Ovaj udžbenik ima brojne prednosti u odnosu na druge, a ono što bih istakla kao njegovu posebnost jeste to što je namenjen govornicima srpskog jezika, kao jezika koji je srodan ruskom, odnosno, ovaj udžbenik je na najbolji mogući način prilagođen našem govornom području“, zaključila je profesorka Krstić.
Na kraju izlaganja, predstavnici NIS-a održali su prisutnima prezentaciju o kreiranju udžbenika iz ugla kompanije, kao i o programu „Energija znanja“, putem koga NIS sarađuje sa obrazovnim i naučnim ustanovama u Srbiji, regionu i Ruskoj Federaciji.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd