Često postavljana pitanja

 • Koja je razlika između pojmova Otvoreni tenderi i kvalifikacije na Vašem sajtu u odeljku Nabavka i tenderi?

  U Otvorenom tenderu se sprovodi i postupak kvalifikacije i izbora dobavljača, dok se u postupku kvalifikacije samo utvrđuje ispunjenost kvalifikacionih kriterijuma, a zatim se kvalifikovanim dobavljačima upućuje zatvoreni poziv za dostavljanje komercijalnih ponuda.

 • Ne mogu da pristupim portalu. Kako da promenim lozinku/iniciram novu lozinku?

  Potrebno je da popunite zahtev za iniciranje nove lozinke koji se nalazi na linku ‘Zaboravili ste lozinku?’ uprozoru za logovanje. Nakon kreiranja zahteva, nova inicijalna lozinka će Vam biti poslta na Vašu registrovanu e-mail adresu.

 • Gde se nalaze uputstva za rad u SRM Portalu?

  Korisnička uputstva za sve funkcionalnosti Portala, za procedure za nabavku materijala i usluga, mogu se preuzeti na linku ‘Postupak za rad na Elektronskoj platformi’ u prozoru za logovanje. Upustva su dostupna na tri jezika: srpskom, engleskom i ruskom jeziku.

 • Kako da pošaljem ponudu?

  Postupak popunjavanja i dostavljanja ponude detaljno je opisan u korisničkim uputstvima koja se mogu preuzeti na linku ‘Postupak za rad na Elektronskoj platformi’ u prozoru za logovanje.

 • Nisu mi aktivne sve opcije.

  Pojedine funkcionalnosti na Portalu nisu dostupne ukoliko koristite Internet pretraživač Mozilla. Potrebno je da Portalu pristupite preko pretraživača Google Chrome ili Internet Explorer.

 • Šta znači kad mi je opcija obeležena crvenim krstićem?

  Indikator ‘crveni krstić’ u redu pozicije označava da podaci nisu ispravno popunjeni ili da nisu popunjeni svi obavezni podaci. Sva obevezna polja označena su crvenom zvezdicom pored naziva polja. Potrebno je proveriti popunjenost svih polja u redu pozicije u tabeli i dodatnim poljima pozicije koja se otvore kada se klikne na red pozicije u tabeli.

 • Sistem mi nije prikazao novu vrednost ponude sa izmenjenim cenama?

  Neophodno je kliknuti na opciju ‘sačuvati komercijalnu ponudu’ i nakon toga sistem će prikazati novu vrednost ponude sa obračunatim novim cenama.

 • Da li je ponuda uspešno poslata?

  Ponuda je uspešno poslata ukoliko se nakon slanja ponude pojavio prozor sa obaveštenjem o uspešnosti dostavljanja ponude. Takođe, formiraju se osnovi podaci o rezultatima uspešnog dostavljanja ponude.

 • Ne mogu da popunim tehničku anketu.

  Potrebno je u svakom redu popuniti vrednost kreiterijuma izborom vrednosti iz padajućeg menija i za Garantni rok uneti samo numeričku vrednost (samo broj bez tekstulanog dela ‘meseci’). Nakon toga potrebno je kliknuti na opciju ‘sačuvati tehničku anketu’.

 • Ne mogu da promenim cene u komercijanim pregovorima.

  Izmena cena u komrcijalnim pregovorima postaje dostupna nakon klika na opciju ‘Vratiti ponudu u obradu’ u komercijalnom delu ponude. Nakon toga kolona sa cenama postaje dostupna za izmenu. Cene je moguće izmeniti samo za one pozicije ponude za koje je dobavljač pozitivno tehnički ocenjen. U suprotnom, polja sa cenama nije moguće izmeniti.

 • Nije mi aktivna opcija ‘Vratiti ponudu u obradu’ u komercijalnim pregovorima.

  Prilikom prelaska na dostavljanje ponuda potrebno je selektovati red sa žutim uzvičnikom, na početnom selekcionom ekranu.

 • Na početnom ekranu ne vidim sve procedure.

  Na inicijalnom ekranu nakon logovanja u sistem nalaze se samo procedure koje su aktivne (otvorene) za prijem komercijalnih ponuda. Završenim procedurama može se pristupiti aktiviranjem indikatora za pregled završenih procedura na inicijalnom ekranu.

 • Dobio sam poziv za učešće, ali ne vidim proceduru na Portalu.

  Obratiti pažnju da li je poziv za učešće za procedure za nabavku materijala ili usluga i u zavisnosti od toga izabrati odgovorajuću karticu na Portalu.

Otvoreni tenderi

Pogledajte naše aktuelne nabavke

SAZNAJ VIŠE

Kvalifikacije

Kvalifikujte se za učešće u nabavnim procedurama

SAZNAJ VIŠE

O Nabavci za dobavljače

Kako NIS a.d Novi Sad vidi nabavku

SAZNAJ VIŠE