Akcija za klimu

Preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica.

U borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica kompanija NIS daje doprinos kroz realizaciju brojnih inicijativa usmerenih na smanjenje negativnih uticaja i unapređenje zaštite životne sredine.

Očekuje se da će klimatske promene u budućnosti imati još veći uticaj na poslovanje kompanija u naftno-gasnom sektoru, obzirom da je industrija energetski vrlo intenzivna i izložena dodatnom pritisku stručne i šire javnosti da smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte iz proizvodnih procesa. Industrija je u fokusu klimatske politike i zbog uticaja na klimu u čitavom lancu snabdevanja proizvodima – od proizvodnje, preko prerade sirovine, pa sve do finalne potrošnje.

NIS je čvrsto opredeljen da pruži puni doprinos procesu zaustavljanja klimatskih promena, i u tom cilju kompanija već duži vremenski period realizuje brojne projekte iz zelene agende. Pored toga, NIS razvija ekološku svest zaposlenih i podstiče primenu najboljih dostupnih metoda i tehnologija u investicionim projektima. Radi ispunjenja ciljeva u ovoj oblasti NIS deluje u tri osnovna pravca – sprovodi ekološke projekte, realizuje biznis-inicijative koje imaju značajne ekološke benefite i učestvuje u akcijama zaštite životne sredine.

U 2022. godini rad je započela TE-TO Pančevo, prva gasno-parna elektrana u Srbiji, namenjena za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije na bazi prirodnog gasa kao ekološki prihvatljivijeg goriva. U novoj gasnoj elektrani, sa vrhunskom tehnologijom s aspekta energetske efikasnosti i ekologije, proizvodiće se toplotna energija za potrebe Rafinerije nafte Pančevo, dok se proizvedena električna energija u potpunosti usmerava u elektroenergetski sistem Srbije, čime NIS doprinosi energetskoj stabilnosti naše zemlje.

Nastavljen je i razvoj projekta vetropark, planirana je i izgradnja krovnih solarnih fotonaponskih elektrana na objektima u okviru Rafinerije nafte Pančevo, solarne elektrane na zemlji u skladištu derivata nafte u Novom Sadu, kao i niz drugih solarnih elektrana na objektima i zemljištu kompanije, ukupne snage panela od oko 20 MWp.

U 2021. godini u Republici Srbiji je donet Zakon o klimatskim promenama, kojim se uspostavlja pravni okvir za monitoring, izveštavanje i verifikaciju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), dok je u 2022. godini doneta Uredba o vrstama aktivnosti i gasovima sa efektom staklene bašte, koja propisuje obavezu pribavljanja dozvole za emisije GHG za postrojenja NIS-a.

U NIS-u je 2022. godine uvedena praksa praćenja i izveštavanja o emisijama GHG na kvartalnom nivou, u cilju njihove preciznije kvantifikacije i praćenja trendova. Kvantifikacija emisija GHG za NIS i zavisna društva se vrši prema GHG Protokolu za Opseg 1. i Opseg 2. Direktne emisije CO2 (Opseg 1) u 2022. godini iznose 1.478.927,1 t CO2eq. Emisije gasova sa efektom bašte od uvezene (kupljene) električne i toplotne energije koja se koristila u kompaniji i zavisnim društvima u Republici Srbiji (Opseg 2), iznosile su 314.220,7 t CO2eq.

Opseg 3 emisija GHG, prema GHG Protokolu, obuhvata ostale indirektne emisije gasova sa efektom staklene bašte koje su u najvećoj meri posledica upotrebe proizvoda kompanije. Za 2022. godinu je prvi put izvršen proračun emisija GHG za Opseg 3 (emisije za kategoriju 1 – nabavljena roba i usluge, kategoriju 2 – sredstva za proizvodnju (čelik, cement) i kategoriju 11 – korišćenje prodatih proizvoda kompanije) i iznosi 9.589.010 tCO2ekv.

Uz to, u cilju pripreme za predstojeće obaveze, odnosno radi tačnijeg definisanja uticaja poslovanja kompanije na klimatske promene u 2022. godini, organizovana je obuka zaposlenih za proračun emisija gasova sa efektom staklene bašte. Sve navedene aktivnosti imaju za cilj uspostavljanje sistema monitoringa i izveštavanja o emisijama GHG u NIS-u.

Planiranje i realizacija projekata dekarbonizacije biće veliki izazov za NIS u narednom periodu, tako da se u kompaniji, pored ostalih, razmatraju i projekti vezani za geotermalne izvore energije, zeleni vodonik, utvrđivanje potencijala za skladištenje CO2 u iskorišćenim ležištima nafte i gasa, mogućnost primene tehnologija za izdvajanje CO2 u cilju njegovog geološkog skladištenja.