NIS je danas jedna od najuspešnijih kompanija i najveći budžetski davalac u Srbiji

NIS rafinerija
Istraživanje i proizvodnja

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa.

Prerada

Zahvaljujući konstantnim inovacijama i ulaganjima u našu rafinerijsku preradu obezbeđujemo Srbiji i regionu visokokvalitetna goriva.

Servisi

NIS poseduje sopstvene servisne kapacitete, koji zadovoljavaju potrebe kompanije u sferi istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i pružaju usluge trećim licima.

Energetika

NIS se bavi proizvodnjom električne i toplotne energije iz konvencionalnih i obnovljivih izvora.

Promet

Promet obuhvata spoljnu i unutrašnju trgovinu, maloprodaju naftnih derivata i dopunskog asortimana, kao i veleprodaju naftnih derivata.

Naučno-tehnološki centar

Naučno-tehnološki centar (NTC) formiran je 2009. godine u cilju naučno-tehnološkog praćenja delatnosti kompanije i obezbeđenja inovacija u okviru podrške njenom poslovanju.

Naš cilj je da budemo primer drugima po efikasnosti poslovanja i dinamici održivog razvoja, kao i da u izazovnim makroekonomskim okolnostima obezbedimo nove vrednosti za svoje akcionare, zaposlene i zajednicu u kojoj posluje.

karijera

Veliki broj realizovanih projekata u NIS-u od 2011 godine

Naš tim ima 11.000 zaposlenih i svi daju sve od sebe, a zajedničkim snagama postižemo izuzetne rezultate. Da nastavimo istim putem. (Support text, max. 145chars

SAZNAJ VIŠE
Proizvodi i usluge

Veliki broj proizvoda i usluga koje NIS ima

NIS je, kao društveno odgovorna kompanija, proaktivno reagovala na uvođenje REACH zakona i predregistracionog postupka

SAZNAJ VIŠE
Održivi razvoj

Filantropija i Volonterizam

NIS je, kao društveno odgovorna kompanija, proaktivno reagovala na uvođenje REACH zakona i predregistracionog postupka

SAZNAJ VIŠE