Digitalizacija

Digitalizacija je ženskog roda

Objavljeno u Bizlife magazinu 27.03.2020 • 10 min read

Osnaživanje uloge žena česta je tema i izazov za većinu domaćih kompanija. Međutim, u NIS- u ne misle tako. U toj kompaniji rodnu ravnopravnost vide kao svoju veliku prednost i bogatstvo. O tome svedoči i činjenica da je digitalizacija, kao proces koji je od posebnog značaja za energetski sektor i kao izazov i kao razvojna šansa, u rukama lepšeg pola. U NIS-u je na ovim poslovima angažovano 12 posvećenih dama čiji je glavni glavni zadatak implementacija digitalnih projekata na benzinskim stanicama NIS-a kako bi se poboljšao korisnički servis i realizovala rešenja prilagođena upravo potrebama kupaca.

Iako je naftni biznis tradicionalno prihvaćen kao „muška“ poslovna sredina, digitalni tim NIS-a dokazuje da ovakva percepcija često nije u vezi sa realnom slikom. Upravo dve Marije, dve Sanje, Snežana, Hana, Violeta, Kristina, Jelena, Dejana, Milena i Aleksandra svojim svakodnevnim zalaganjem stvaraju „budućnost“ potrošačkog servisa, doprinose poboljšanju korisničkog iskustva potrošača kroz proces digitalne transformacije koji se trenutno sprovodi u kompaniji. Zahvaljujući njihovom angažovanju i predanom radu, danas portfolio digitalnih projekata u maloprodajnom segmentu NIS-a čini 19 projekata, a neki od njih su u finalnoj fazi implementacije i uskoro će biti na raspolaganju potrošačima širom Srbije.

NIS-ov „ženski“ digitalni (dream) tim zapravo čine zaposlene iz dva odganizaciona tima – Centra za digitalnu transformaciju i unapređenje korisničkog servisa kao i Sektora za IT Bloka Promet NIS-a, na čijem čelu su takođe dve dame – Marija Halar i Snežana Đurović. Pored kompetencija u kojima suštinski nije važno kom polu pripadate, kao što su stručnost, znanje, veštine, entuzijazam i posvećenost, predstavnice digitalnog tima NIS-a odlikuju i kvaliteti koji se tradicionalno vezuju za ženski svet:

„Mišljenja sam da je u svakom poduhvatu, bilo da je reč o životnom ili poslovnom izazovu, prisutan tzv. „ženski pečat“. Tokom poslednjih nekoliko godina, naš digitalni tim uradio je puno toga na unapređenju korisničkog iskustva potrošača i primeni novih digitalnih alata u skladu sa najboljim svetskim trendovima. Dok radimo na projektima često dolaze do izražaja osobine koje se nekako tradicionalno vezuju za ženski svet, kao što su sistematičnost, intuicija, emotivna inteligencija, odlučnost i samouverenost, a koje nam pomažu i u našem svakodnevnom radu. Naravno, ne umanjujem učinak muških kolega koji su sastavni deo tima. Bez njihove pomoći, podrške i stručnih saveta ne bismo uspeli da postignemo zacrtane ciljeve“, istakla je Marija Halar, direktorka Centra za digitalnu transformaciju i unapređenje korisničkog iskustva NIS-a.

Marija ističe da ona, kao i ceo njen tim, ima sreću da radi u kompaniji koja je prepoznala značaj primene principa jednakih mogućnosti i prava jednakosti za sve zaposlene i dodaje:

„Kao lider na energetskom domaćem tržištu, NIS je usmeren na primenu novih tehnologija i korišćenje inovativnog pristupa u svim segmentima poslovanje. Stalna težnja da se procesi u kompaniji unaprede kako bi korisnički servis bio još bolji, a samim tim i zadovoljstvo potrošača veće, podstiču me na lični razvoj i pružaju mogućnost da se svakodnevno profesionalno usavršavam i unapređujem svoje kompetencije i znanja“, istakla je Halar.

Sektor za IT Bloka Promet NIS-a u sklopu digitalne transformacije kompanije zadužen je za razvoj koncepta, kreiranje softverskih rešenja kao i njihovu praktičnu primenu u cilju unapređenja korisničkog iskustva potrošača:

„Ubrzane tehnološke promene zahtevaju od kompanija da se konstantno prilagođavaju i iznalaze nove načine za održavanje konkurentske prednosti. Smatram da je u savremenom poslovanju neophodno svaku promenu da percipiramo kao pokretač, a svaki izazov kao novu šansu za razvoj. Za moj tim osmišljavanje i implementacija aplikacija koje će promeniti potrošačke navike i ponuditi korisniku jednostavno i brzo rešenje kao i sigurnu i stabilnu uslugu predstavljaju veliku izazov. Cilj koji težimo da postignemo kroz unapređenje digitalne platforme za komunikaciju sa kupcima nije samo unapređeno, već najbolje moguće korisničko iskustvo za potrošače kojima želimo da ponudimo najviši nivo usluge na našim benzinskim stanicama. Iza postignutih rezultata stoji veliki rad, trud i zalaganje celokupnog tima, a naša najveća nagrada i motivacija jeste zadovoljstvo kupaca kvalitetom pruženih usluga“ rekla je Snežana Đurović, direktorka Sektora za IT Bloka Promet NIS-a, koja je istakla da energiju koja je pokreće i snagu za buduće pobede crpi iz podrške koju je svakodnevno pružaju porodica i njeni prijatelji.

Koliko god se u savremenom poslovanju nameće potreba da stalno tragamo za inovacijama, novim tehnologijama i digitalnim alatima, na kraju svakog procesa su ipak ljudi i vrednosti. Dodatna snaga NIS-ovog tima za digitalnu transformaciju je upravo u snažnim i odlučnim ženama koje svojim znanjem i veštinama grade budućnost, donose nova korisnička iskustva i uslugu prilagođenu potrebama i očekivanjima svakog potrošača.

Ilustracija: Bratislav Milenković

Ilustracija: Bratislav Milenković

Projekti za budućnost

Proces digitalne transformacije  u maloprodajnom segmentu NIS-a  započet je pre nekoliko godina kada su svi potrošači mogli da na benzinskim stanicama NIS-a apliciraju za platnu „Sa nama na putu“ karticu lojalnosti. Danas je korisnicima programa dostupna mobilna aplikacija „Sa nama na putu“ koja je krajem prošle godine dodatno unapređena, tako da potrošači sada mogu da koriste i interaktivnu mapu benzinskih stanica kao i da upravljaju ličnim podacima u okviru profila. Kompanija trenutno radi i na pilot projektu koji će zahvaljujući unapređenoj komunikaciji u okviru korisničkog servisa omogućiti  ponudu koja je  prilagođena potrebama  svakog konkretnog potrošača, a u čijoj su osnovi napredni algoritmi i  novi alati komunikacije. Vozačima u Srbiji će u narednom periodu takođe biti omogućena aplikacija na koju se već dugo čeka u Srbiji, a koja će obezbediti brzo i efikasno plaćanje računa za gorivo na točionim aparatima. Uz to, NIS je pionir u uvođenju usluge preuzimanja online kupovine na maloprodajnim objektima kompanije –  na 30 benzinskih stanica NIS-a u Beogradu već su postavljeni paketomati, odnosno skladišni uređaji, u kojima kurirske službe ostavljaju pakete koje će kupci moći da preuzmu u roku od dva dana od dana prijema.