Karijera

Kako je biti „u cipelama“ kolege?

Autor: Vesna Požarev 16.03.2020 • 5 min read

U našoj kompaniji nedavno je realizovan pilot-program „Job shadowing“, koji je ponikao iz konkretne potrebe za unapređenjem rezultata međusektorske saradnje.

U ovom programu je učestvovalo 12 kolega iz različitih blokova, koji su se našli u ulogama shadowing partnera, gde je svaki par proveo četiri dana zajedno u aktivnostima na radnom mestu, naizmenično po dva dana u ulozi „domaćina“ i „gosta“.

„Job shadowing“ odlična je prilika da se unapredi međusektorska saradnja. Osnovni benefiti tiču se unapređenja biznisa, načina poslovanja, efikasnosti i efektivnosti, rađanja različitih poslovnih inicijativa nastalih nakon upoznavanja sa poslovnim aktivnostima kolega iz drugih organizacionih delova

Andrej Tucnin
Andrej Tučnjin
Direktor Divizije Downstream

Šta je „Job shadowing“?

Ukoliko gledate „preko ramena“ svojih kolega da biste se upoznali i informisali kako oni izvode svoj posao i obavljaju svakodnevne aktivnosti, onda je reč o „senčenju“ (shadowing). „Job shadowing“ sesije su koristan i interaktivan pristup – razvojni alat koji učesnicima omogućava bolje uzajamno razumevanje poslovanja, radnih zadataka, procesa, kao i izazova sa kojima se susreću kolege u drugom organizacionom delu. Ceo proces izgleda tako što svaki učesnik dobija svog partnera, pa može da bude u ulozi „domaćina“, gde pokazuje kolegama kako obavlja svoj posao, odnosno „gosta“ gde kolega-partner otkriva kako obavlja svoje svakodnevne zadatke.

S obzirom da svi mi radimo u istoj kompaniji, ali u različitim organizacionim delovima, u suštini ne možemo da funkcionišemo jedni bez drugih i najvažnije je da informacije od jednih do drugih na vreme stignu

Nenad Pavlović
Nenad Pavlović
Direktor Dispečerskog centra