Naša zelena agenda

Autor: tim NIS-a 26.04.2023. • 7 min read

U našoj kompaniji kontinuirano unapređujemo ekološke performanse poslovnih procesa, razvijamo ekološku svest zaposlenih i podstičemo primenu najboljih dostupnih metoda i tehnologija u investicionim projektima. Na taj način, već godinama dajemo svoj doprinos očuvanju životne sredine, smanjenju emisije štetnih gasova i sprovodimo našu „zelenu agendu“.

Naši osnovni ciljevi u oblasti zaštite životne sredine usmereni su na poštovanje svih propisa koji se odnose na vazduh, vodu i zemljište, odnosno na što manje generisanje, veći stepen reciklaže i zbrinjavanje nastalog otpada, kao i na očuvanje biodiverziteta u područjima poslovanja. Posvećeni smo i smanjenju uticaja na klimatske promene. U 2021. godini izradili smo Strategiju zaštite životne sredine do 2030. godine. Izvršili smo analizu propisa Republike Srbije i Evropske unije, definisali smo dugoročne ciljeve za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, izdvojili projekte i procenili potrebna ulaganja. U okviru naše Strategije zaštite životne sredine značajan deo se odnosi na upravljanje emisijama gasova sa efektom staklene bašte (GHG).

U cilju ispunjenja naših „zelenih“ ciljeva, delujemo u tri osnovna pravca – sprovodimo ekološke projekte, realizujemo biznis inicijative koje imaju značajne ekološke benefite i učestvujemo u akcijama zaštite životne sredine. U ekološke projekte i biznis inicijative koje su dale značajne efekte na unapređenje ekološke slike u našoj zemlji od 2009. godine uložili smo 900 miliona evra, od čega smo u „čisto“ ekološke inicijative investirali oko 120 miliona. Njihovom realizacijom podigli smo nivo usaglašenosti sa zahtevima zakonske regulative Republike Srbije i unapredili upravljanje sistemom zaštite životne sredine u našoj kompaniji.

Modernizacija Rafinerije nafte u Pančevu

Veliki deo ekoloških investicija realizovali smo u Rafineriji nafte u Pančevu, jednoj od najmodernijih u ovom delu Evrope. Modernizacija Rafinerije od 2009. godine kulminirala je izgradnjom dva savremena postrojenja čiji je rad, pored finansijskih, doneo i značajne ekološke benefite. Puštanjem u rad kompleksa MHC/DHT u novembru 2012. godine omogućena je proizvodnja goriva u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, odnosno goriva sa sadržajem sumpora manjim od 10 ppm. Naša rafinerija je prvo energetsko postrojenje u Srbiji koje je od nadležnih državnih organa dobilo integrisanu IPPC dozvolu kojom se potvrđuje da su svi proizvodni procesi usklađeni sa najvišim domaćim i evropskim ekološkim standardima.

Drugu fazu modernizacije Rafinerije završili smo puštanjem u rad postrojenja za Duboku preradu u novembru 2020. godine, čime je omogućena proizvodnja većih količina najvrednijih goriva, kao i proširenje palete proizvoda na naftni koks. Veoma značajni su i ekološki efekti ovog modernog postrojenja, jer se njegovim radom smanjuju emisije SO2 za 98,8 odsto, praškastih materija za više od 50 odsto i azotnih oksida za gotovo 10 procenata. Realizovali smo i rekonstrukciju i modernizaciju FCC kompleksa, što je rezultiralo smanjenjem emisija praškastih materija, modernizaciju auto i železničkog punilišta kada je uspostavljen ekološki sistem punjenja cisterni u Rafineriji, kao i smanjenje zahvata vode iz Dunava.

U okviru treće faze modernizacije Rafinerije realizovaćemo novi projekat rekonstrukcije postrojenja katalitičkog krekinga (FCC) i izgradnju postrojenja za proizvodnju visokooktanske komponente benzina (ETBE). Ovaj projekat će imati i veliki uticaj na unapređenju zaštite životne sredine kroz dodatno smanjenje emisije praškastih materija.

„Zeleni“ projekti i u drugim oblastima poslovanja

Značajne ekološke projekte sprovodimo i u drugim oblastima poslovanja. U Bloku Istraživanje i proizvodnja do sada je sanirano više od 150.000 tona istorijskog otpada, dok je zemljištu za poljoprivrednu proizvodnju vraćena ukupna površina od preko 16 ha. Takođe, 2016. godine smo pustili u rad Deponiju otpadne isplake „Novo Miloševo“, projektovanu za trajno i bezbedno odlaganje neopasnog otpada. Pored toga, projekat „Suve lokacije“ omogućio je da naša bušaća postrojenja budu opremljena postrojenjima koja štite zemljište i omogućavaju efikasnije odlaganje otpada.

U okviru našeg Bloka Istraživanje i proizvodnja radi i Aminsko postrojenje kod Elemira u koje smo uložili oko 30 miliona evra. Povećanje kvaliteta domaćeg prirodnog gasa i obima njegove proizvodnje predstavljaju ključne biznis efekte koji su ostvareni realizacijom ovog projekta. On ima i značajnu ekološku komponentu, jer način prerade u ovom postrojenju u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu i, samim tim, doprinosi smanjenju efekta „staklene bašte“. Reč je o HIPACT tehnologiji (High Pressure Acidgas Capture Technology), jednoj od najefikasnijih među postojećim metodama u procesu prerade gasa. Dalje, na gasnom polju „Ostrovo“ proizvodimo komprimovani prirodni gas koji se koristi u industriji, čime se zamenjuju tečna goriva i smanjuju emisije štetnih gasova iz industrijskih kotlarnica, ložišta i peći.

U Bloku Promet smo takođe realizovali brojne projekte zaštite vode, zemljišta i vazduha (ugradnja separatora, podzemnih rezervoara sa dvostrukim plaštom, sistema za povrat benzinskih para na benzinskim stanicama). Na našim benzinskim stanicama razvijamo i proizvodnju i maloprodaju komprimovanog prirodnog gasa koji se zbog svojih karakteristika naziva gorivom budućnosti. Takođe, na pet maloprodajnih objekata kompanije na autoputevima u Srbiji postavili smo punjače za električne automobile.

Značajni koraci u oblasti energetike

Diverzifikujući poslovanje, od 2013. godine iskoračili smo i u oblast energetike, odnosno proizvodnje i trgovine električnom energijom. U okviru programa monetizacije nekomercijalnog gasa, na osam naftnih i gasnih polja u Srbiji izgradili smo male elektrane čija je ukupna maksimalna snaga 14 MW. U ovim elektranama, u koje smo uložili više od 20 miliona evra, toplotna i električna energija proizvode se iz gasa koji je zbog lošijeg kvaliteta (visok udeo ugljen dioksida i azota) ranije spaljivan na baklji. Time se sprečava nekontrolisana emisija štetnih gasova u vazduh, dok naša kompanija ostvaruje značajne finansijske benefite. Započeli smo proizvodnju struje iz gasa i na bušotini Žombolj u Rumuniji, a kilovatima proizvedenim na ovom postrojenju trguje se na rumunskom tržištu.

U 2022. godini sa partnerima smo započeli proizvodnju električne energije u TE-TO Pančevo. Projekat je vredan 196 miliona evra, a ukupna instalisana električna snaga postrojenja je 189 MW. Planirana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou iznosi oko 1.400 GWh. TE-TO Pančevo je prva gasno-parna elektrana u Srbiji namenjena za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije na bazi prirodnog gasa, ekološki prihvatljivijeg goriva. U novoj gasnoj elektrani, čija je tehnologija trenutno najbolja sa aspekta energetske efikasnosti i ekologije, proizvodiće se toplotna energija za potrebe Rafinerije nafte Pančevo, dok se proizvedena električna energija usmerava u elektroenergetski sistem Srbije.

Tokom 2022. godine realizovali smo izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana na osam naših benzinskih stanica u Srbiji, čime se, pored finansijskih, ostvaruju i pozitivni ekološki efekti. Proizvedena električna energija će se najvećim delom koristiti za potrebe samih benzinskih stanica, uz razmenu sa distributivnom električnom mrežom. Na ovaj način planirana je godišnja ušteda u nabavci električne energije od gotovo 300 MWh uz isporuku oko 40 MWh u distributivnu mrežu i uz godišnje smanjenje emisije ugljen dioksida od 375 tona. Tokom 2023-2024. godine planirali smo dalji razvoj ovog projekta na našim benzinskim stanicama, kao i na lokacijama u okviru Rafinerije nafte Pančevo i skladišta naftnih derivata u Novom Sadu.

Razvijamo i trgovinu električnom energijom. Trenutno posedujemo licencu za trgovinu električnom energijom u Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Mađarskoj i Bugarskoj. Trgujemo na berzi električne energije u Srbiji i Rumuniji.

Pored toga, procenjeni efekat energetske uštede od programa mera za smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske efikasnosti za 2022. godinu iznosi 4.947 toe, dok je finansijska vrednost ušteda 325 miliona dinara.

Tokom trećeg kvartala 2022. godine u okviru kompanije smo formirali Blok Energetika čiji je zadatak, između ostalog, ubrzanje energetske tranzicije NIS-a.

Ekološke inicijative u saradnji sa zajednicom

Značajne inicijative na polju ekologije i energetske efikasnosti realizovali smo u saradnji sa zajednicom. U okviru programa „Zajednici zajedno“ u 2021. godini sa 12 partnerskih gradova i opština u Srbiji realizovali smo 29 projekata vrednih 107,5 miliona dinara. Reč je o uvođenju sistema solarnog napajanja i osvetljenja, zameni kotlova, uređenju gradskih parkova, sadnji autohtonih vrsti biljaka, postavljanju inovativnih ekoloških elemenata, solarnom osvetljenju parkova, postavljanju reciklažnih kanti i kontejnera.

Doprinos Kluba volontera NIS-a

I naši zaposleni aktivno učestvuju u ekološkim akcijama. Klub volontera NIS-a sprovodi akcije čišćenja i uređenja priobalja reka i jezera, izletišta i javnih površina, sadnje drveća i edukacije najmlađih članova društva o značaju zaštite životne sredine. Krajem 2021. godine članovi našeg Kluba volontera učestvovali su u sadnji čak 500 sadnica platana i javora u okolini Rafinerije nafte u Pančevu. U 2022. godini, povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, naši volonteri su učestvovali u akciji čišćenja priobalja reke Save na Adi Ciganliji. U saradnji sa Udruženjem „Čepom do osmehaˮ realizovan je ciklus radionica „Ekološko vaspitanje, zdravo odrastanje!ˮ za više od 450 učenika osnovnih škola, a sproveden je i interni volonterski konkurs „Promeni okolnosti u svojoj okoliniˮ, u okviru kojeg je realizovano nekoliko inicijativa usmerenih na zaštitu i uređenje prirode.

Održivi razvoj

Klub volontera

Aktivnosti u oblasti korporativnog volonterizma čine integralni deo naše korporativne kulture

SAZNAJ VIŠE

Planovi i novi projekti

Važno je istaći da je već u toku realizacija novih projekata koji će dodatno unaprediti ekološku sliku Srbije. U narednom periodu doći će do intenziviranja projekata iz oblasti povećanja energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, korišćenja kvalitetnijih i ekološki čistijih goriva (prirodni gas), istraživanja mogućnosti izdvajanja i skladištenja CO2. U planu je i izgradnja pilot postrojenja za proizvodnju vodonika u Elemiru kod Zrenjanina.

Plan je i da do 2030. godine polovina potrošnje struje naše kompanije bude iz obnovljivih izvora energije. S tim u vezi, NIS sa partnerima nastavlja i realizaciju projekta vetropark Plandište. Ovaj projekat podrazumeva izgradnju vetroelektrane na lokaciji opštine Plandište u Južnobanatskom upravnom okrugu.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa grupom MET, pri čemu udeo NIS-a iznosi 50 odsto. Sprovođenje zelene agende biće jedan od prioriteta naše kompanije i u narednom periodu.