Digitalizacija

NIS uz Data Science Conference

NIS 21 novembar 2019 • 4 min

Program konferencije bio je podeljen u pet paralelnih tematskih celina i pokrio je širok spektar tema poput Artificial Intelligence, Machine Learning, Business Intelligence, Data Visualisation, Digital Transformation, Big Data and Engineering, kao i mnogih drugih.

Imajući u vidu da živimo i stvaramo u digitalnoj eri u kojoj je sposobnost primene inovativnih tehnologija preduslov za uspeh, NIS je krenuo putem digitalne transformacije, koja predstavlja poseban izazov za naftnu industriju. Kako bismo postali još efikasniji i dodatno poboljšali korisnička iskustva, shvatili smo da isti zavise od naše sposobnosti da obrađujemo velike količine podataka i da ih efikasno primenjujemo u svim poslovnim segmentima – od istraživanja i proizvodnje nafte i gasa do asortimana proizvoda koji nudimo. Upravo ovde, NIS vidi digitalizaciju kao šansu da preraste i transformiše se u kompaniju zasnovanu na podacima, koje će nam omogućiti donošenje najboljih poslovnih odluka. Digitalna transformacija nas je odvela do mladih talentovanih stručnjaka, pre svega iz oblasti IT industrije, koji su postali naše kolege zadužene za pomoć u procesu transformacije naše kompanije, a neki od njih su učestvovali u Data Science Conference.

Prvog dana konferencije, predavanje je održao Goran Jajić, Chief Technology Officer u NIS-u. On je predstavio projekat digitalizacije u okviru kompanije, pojedinačne i najzanimljivije projekte koji su implementirani, kao i rad Naučno Tehnološkog centra NIS-a i njegovog „Super kompjutera“. Drugog konferencijskog dana, u okviru panela “Digital transformation: Success stories of big corporation”, predstavio se Nikolaj Zalevski, Chief Digital Officer u NIS-u, koji je podelio svoja iskustva u oblasti digitalizacije i Data science. Takođe, Nikolaj Zalevski je naveo glavne razvojne pravce NIS-a u oblasti digitalizacije i predstavio ključne planove i izazove.

U okviru konferencije, NIS je u prostorijama ICT Hub organizovao i radionicu pod nazivom „Lithology classification using Machine Learning“, u kojoj su Data Science stručnjaci kompanije mladim programerima detaljno objasnili proces prikupljanja i klasifikacije podataka i upotrebu Machine Learning u oblasti geoloških istraživanja.

Konferenciji je prisustvovalo više od 1500 učesnika iz oko 40 zemalja širom sveta, što Data Science Conference čini jednom od najvećih manifestacija ovog tipa u Evropi.