Naši ljudi

Po prvi put u ulozi menadžera

Autor: tim NIS-a 28.05.2021 • 4 min read

U poslednjih šest meseci u našem timu je više od 50 kolega po prvi put došlo na menadžersku poziciju. Njihov „novi početak“ naša je nova šansa da ojačamo liderske potencijale u kompaniji i time kreiramo radno okruženje u kome posvećeni lideri inspirišu svoje kolege.

Da bi kompanija mogla da se razvija, neophodno je da se svako od nas profesionalno usavršava i unapređuje svoje znanje i veštine. Iz tog razloga, kreirali smo novi program „Menadžer po prvi put“. Cilj programa je osnaživanje i pružanje podrške novim menadžerima u periodu prilagođavanja zahtevima nove pozicije, a pre svega, jačanje lidera koji omogućavaju dalji razvoj kompanije.

Program „Menadžer po prvi put“ je deo šire vizije u našoj kompaniji, a to je kontinuirano učenje, kao i razvoj posvećenih lidera koji grade posvećene timove. Postoji veliki broj različitih načina učenja, a naš pristup kojim smo se vodili prilikom kreiranja novog programa podrazumeva model 70-20-10 – 70 odsto našeg razvoja odvija iskustveno – da znanje koje smo stekli kroz radno iskustvo primenimo na radnom mestu, 20 odsto društveno – razmenom iskustva i učenja od rukovodioca i kolega, i 10 odsto formalno – putem formalnog učenja koje se odvija uz podršku kompanije.

U prvom ciklusu ovog programa učestvuje 48 učesnika, pre svega iz biznisa. Oslanjajući se na internu ekspertizu i znanja, definisana su 4 modula, koji obuhvataju ključne teme za naše nove menadžere. Kako bismo svaku temu sagledali iz različitih uglova, kroz ceo program uključujemo i „gost“ menadžere, čime se prenosi iskustvo „iz prve ruke“. Takođe, program podrazumeva i mogućnost učestvovanja u internim rotacijama, odnosno Job Shadowing i mentorstvo.

Naše koleginice Jelena i Danijela su ove godine prvi put u ulozi menadžera i našle su se među polaznicima programa „Menadžer po prvi put“. Sa nama su podelile svoja iskustva u radu u NIS-u, razvoju karijera, kao i daljim poslovnim koracima.

Danijela Tomić

Danijela Tomić

Predstavljamo vam Jelenu Vasić, rukovodioca Službe korporativne prodaje za region Beograda i Danijelu Tomić, vođu tima Front ofisa u Pančevu.

Jelena Vasić

Jelena Vasić

Iz vašeg ugla, koje veštine ili kompetencije su ključne za napredovanje u našoj kompaniji?

Jelena: Usklađivanje ličnih ciljeva sa ciljevima i vizijom kompanije smatram jednim od najvažnijih faktora kada je u pitanju napredovanje u kompaniji. Ukoliko imamo svest o cilju i načinu na koji želimo da ga postignemo, već smo na dobrom putu da doprinesemo ostvarivanju kompanijskih ciljeva, a potom i ličnih. Samo konstantnim ličnim razvojem i usavršavanjem, postajemo dobar primer okruženju u kom radimo.

Ovo je posebno izraženo u prodaji gde je dinamika posla velika, i da biste bili uspešni morate da budete kreativni, inovativni i otvoreni za nove ideje. Odgovornost prema poslu, poštovanje pravila i kolega, kao i dobra organizacija, preduslovi su za uspešno reagovanje na brze promene na tržištu.

Danijela: Za početak navela bih kao ključnu tehnološku pismenost, odnosno spremnost da se uči i da se koriste inovativna tehnološka rešenja. Zatim razvoj tima – kontinuirani razvoj veština i znanja svojih zaposlenih i podsticanje na samostalno usavršavanje članova tima i pokazivanje otvorenosti za promene. Kao važno smatram i učenje u hodu kroz rad i analiziranje uspeha i neuspeha. I na kraju, kao veoma bitne vidim i posvećenost, integritet, uvažavanje zajedničkih ciljeva i izgradnja poverenja kroz povratno informisanje i kreiranje kulture dijaloga – razmene bitnih informacija sa svim saradnicima.

Šta je na vas ostavilo najsnažniji utisak sa prvog modula „Menadžer prvi put“ i šta očekujete da ćete poneti sa ovog programa?

Jelena: Velika je čast i zadovoljstvo biti polaznik modula „Menadžer prvi put“. Pohvalila bih sve kolege-predavače koji su posvetili svoje vreme da znanja i iskustva nesebično podele sa nama. Lično, ova prenesena znanja i informacije smatram najvećim poklonom, jer će nam dosta olakšati i ubrzati posao, i omogućiti da opravdamo poverenje koje nam je ukazano.

Danijela: Najveći utisak za mene bio je dinamičan način na koji su nam kolege približile svoje procese. Nadam se da ću sa ovog programa poneti dobre smernice kako treba biti uspešan menadžer, što će mi koristiti u daljem radu, i kako u ličnom, tako i u razvoju tima.

Koje „teško“ iskustvo biste izdvojili kao lekciju iz koje ste mnogo naučili?

Jelena: Sva „teška“ iskustva bih pre nazvala „izazovima“ iz kojih sam mogla da naučim mnogo i gradim svoj put ka daljem razvoju. Sitne greške su mi uvek padale najteže, ali su istovremeno bile lekcije uz pomoć kojih sam usavršavala svoja znanja i sposobnosti.

Danijela: Početak rada u direkciji u kojoj je posao bio raznolik i prepun izazova. Skup svega toga doveo je do razvoja mojih sposobnosti i snalaženja u različitim situacijama.

Na čemu planirate najviše da radite sa svojim timom?

Jelena: Važno mi je da svi radimo u zdravoj atmosferi, da budemo otvoreni jedni prema drugima, da gajimo razumevanje i empatiju i zalažemo se za isti cilj. S obzirom da sam i ja bila član tima u kojem vlada pozitivna radna atmosfera i podstiče se učenje i dalji razvoj, to su svakako principi koje želim da prenesem i na svoj tim. Razvijanje timskog duha, dobri međuljudski odnosi, orijentacija ka zadacima i unapređenja procesa rada, samo su neke od stvari na kojima već radim sa svojim timom.

Danijela: Fokusiraću se na tri važne oblasti: razvoj tima i kreiranje pozitivne atmosfere, integritet i izgradnja poverenja, i uvažavanje zajedničkih ciljeva i povratno informisanje saradnika

Koje vrednosti najviše cenite kod kolega, a koje kod prijatelja?

Jelena: Izdvojila bih poverenje kao jednu od najvažnijih osobina koje posebno cenim kod ljudi sa kojima volim da provodim vreme, bilo na poslu ili privatno. Tu su takođe i ostale osobine koje vrednujem: odgovornost, radoznalost, marljivost, izrazitu empatiju i pozitivan duh, doslednost, duhovitost i energičnost.

Danijela: Kod kolega najviše cenim lojalnost, profesionalnost i odgovornost, dok kod prijatelja pored navedenog cenim međusobnu požrtvovanost, podsticaj, iskrenost i vreme koje uvek pronalazimo jedni za druge.

Da ne radite za platu, šta biste radili?

Jelena: Kreativan rad je svakako nešto čemu bih se posvetila. Pomaganje drugim ljudima i volonterski rad su „hobiji“ koje me inače ispunjavaju, tako da od njih ne bih odustala. Ujedno, ono što me takođe čini srećnom i zadovoljnom su treninzi i putovanja.

Danijela: Putovala bih po svetu i upoznavala nove kulture.

Programom „Menadžer po prvi put“ želimo da osnažimo naše buduće lidere, da ih podržimo na putu njihovog razvoja u lidere u koje će zaposleni imati poverenje, i koji će podsticati i ostale kolege da se razvijaju. Ulaganjem u razvoj ljudi stvaramo podsticajno radno okruženje u kojem će svi biti zadovoljni. Dugoročno gledano, to je najbolja investicija koja donosi benefite za sve strane.