Održivi razvoj

Rad Petnice tokom vanrednog stanja: izrada vizira i onlajn resursi

Autor: tim NIS-a 06.05.2020 • 10 min read

NIS-ov partner i dugogodišnji saradnik, istraživačka stanica Petnica, tokom vanrednog stanja prešla je na nove načine rada, omogućujući svim zainteresovanim učenicima da nova saznanja stiču onlajn. Pored toga, usmerila je svoje resurse na humanitarne aktivnosti – započela je izradu vizira. Sa programskim direktorom Petnice, Nikolom Božićem, razgovarali smo o radu ove Istraživačke stanice tokom vanrednih okolnosti.

Nakon uvođenja vanrednog stanja, Petnica je donela odluku o odlaganju svih seminara, tokom trajanja epidemije, kako bi zaštitila zdravlje svojih polaznika, saradnika, zaposlenih, i njihovih porodica. Time je promovisala i odgovoran odnos prema razvoju situacije sa pandemijom virusa Covid-19 u svetu i u Srbiji, poštujući odluku državnih organa naše zemlje.

Kako je Petnica organizovala svoj rad tokom vanrednog stanja?

Stručni tim Istraživačke stanice Petnica je odmah nakon proglašavanja vanrednog stanja intenzivirao onlajn komunikaciju sa našim polaznicima. Želeli smo da i svima drugima koji imaju interesovanje za prirodne, društvene, tehničke nauke, i umetnost i dizajn, pripremimo onlajn sadržaje.

Istraživačka stanica Petnica je objavila onlajn resurse za proučavanje pojedinih naučnih oblasti, kako bi celokupnoj javnosti dala na raspolaganje ono što koristi sa svojim polaznicima. Cilj je unapređenje kvalitet života u izolaciji svima koji su za nauku zainteresovani.

Objavljeni materijali su grupisani u određene celine prema oblastima – nauka uopšte; astronomija i matematika; biologija, hemija i medicina; društvene nauke, itd. U svakoj celini su resursi grupisani po tipu sadržaja: video lekcije, predavanja, i filmovi; knjige, časopsi, tekstovi i uputstva; kursevi; podkastovi i sajtovi.

Link

Petnički onlajn resursi

Video lekcije, predavanja, i filmovi; knjige, časopsi, tekstovi i uputstva; kursevi; podkastovi i sajtovi

SAZNAJ VIŠE

Da li onlajn nastava može da zameni onu pravu? Da li možete da kažete da je nešto dobro nastalo iz svega?

Osnovni koncepti obrazovnog rada u IS Petnica podrazumevaju da polaznici naših programa imaju priliku da rade na najmodernijoj opremi, prateći svetske standarde, sarađujući sa najbljim naučnicima iz zemlje i sveta. Onlajn rad ne može sve to da pruži, ali može u vanrednim okolnostima da omogući da naši polaznici vreme iskoriste na najbolji način, i unaprede svoje znanje, pripremajući se za ponovni dolazak u Petnicu.

Duboko verujemo u samostalno istraživanje i učenje, i trudimo se da polaznike obučimo da se sami snalaze na svom naučnom i inženjerskom putu. Pozivamo sve zainteresovane da, koristeći preporučene linkove, krenu u istraživačku avanturu. Naravno, ne očekujemo da će svi linkovi zainteresovati svakoga, ali za one koji žele da istražuju sami, nadamo se da će na listi pronaći neki koristan materijal.

3D štampače stavili ste u funkciju izrade vizira za medicinske radnike. Koliko je izrađeno do sada?

Petnica se na još jedan način aktivno uključila u borbu sa pandemijom Covid-19. Njeni 3D štampači su odmah stavljeni u funkciju izrade delova za zaštitne maske (vizire) za medicinske radnike u našoj zemlji. Preko štabova za borbu protiv Covid-19 distribuirano je oko 500 vizira.

Da li stižu mejlovi, poruke (budućih i bivših) polaznika Petnice? Šta oni kažu, da li vam daju podršku?

Pošto su u celom svetu donete slične mere, i mnogi ljudi ostaju u svojim domovima, i naši nekadašnji polaznici koji su sada ostvareni stručnjaci širom sveta, ne samo što šalju poruke podrške, nego imaju i više vremena da, bez obzira gde rade, posvete vreme onlajn radu sa našim polaznicima. Na taj način uspeli smo da dobijemo kvalitetna predavanja na vrlo aktuelne teme iz svih oblasti.

Aktuelni polaznici su bili uplašeni šta će vanredne okolnosti značiti za njihov dolazak u Petnicu, ali smo se brzo organizovali, i kroz onlajn komunikaciju okupili sve njih i počeli da intenzivno radimo sa njima.

Da li imate plan za rad Petnice nakon ukidanja vanrednog stanja?

IS Petnica je pripremila nekoliko scenarija za povratak polaznika na programe u naš kampus i laboratorije. Pripremljeni su detaljni protokoli koji će ispunjavati sve nove standarde za ponašanje, život i rad u budućim okolnostima. Pratićemo odluke stručnih službi naše države i međunarodnih tela. Nadamo se da ćemo tokom leta već imati živost u Petnici.