Nove tehnologije i inovacije

Robotizacija u NIS-u: Budućnost na delu

Autor: tim NIS-a 28.02.2022 • 4 min read

Stalne inovacije i upotreba modernih tehnologija za NIS nisu pitanje budućnosti, već svakodnevna praksa koju živimo već godinama. Kao logičan nastavak ovog procesa i  u skladu sa pozicijom lidera na domaćem tržištu naftne industrije, NIS sada ide korak dalje, u robotizaciju.

Šta je robotizacija?

Jednostavno rečeno, Robotic Process Automation (RPA) je softverska tehnologija koja omogućava da se konfiguriše računarski softver tj. „robot“ koji oponaša manuelne radnje čoveka i komunicira sa sistemima kako bi izvršio neku poslovnu aktivnost.

RPA se na tržištu tehnologija koje omogućavaju inovativno i agilno poslovanje izdvojila u nekoliko važnih kriterijuma kao što  su brzina i lakoća implementacije, te manje vreme za koje se troškovi isplate, pa je zato i bila naš izbor.

Robotizacija i Automatizacija

Treba istaći i da robotizacija nije isto što i automatizacija, te da ova dva procesa na različite načine omogućavaju korišćenje tehnologija u poslovanju. Razliku između ova dva procesa najbolje možemo razumeti ako ih uporedimo. Tako je, na primer, cilj automatizacije da se aktivnosti koje čovek vrši ručno eliminišu upotrebom tehnologije, dok robotizacija izvršava aktivnosti umesto ili u interakciji sa čovekom. Takođe, robotizacija ne zahteva nove resurse, već koristi postojeće resurse koje koristi i čovek i to na isti način. Pored toga, RPA alati zahtevaju manje kodiranja u odnosu na automatizaciju, te je proces implementacije brži i lakši. Dodatni benefiti RPA su smanjenje broja grešaka i veći kvalitet finalnog učinka. Poslovni zadaci se izvršavaju brže, ostvaruje se ušteda vremena kada je reč o operativnim aktivnostima, što znači da zaposleni dobijaju više prostora za izazovnije poslovne poduhvate i kreativne zadatke.

Kreativniji poslovi za zaposlene

Postoje mišljenja da će robotizacija dovesti do zamene čoveka u izvršavanju poslova, ali ona zapravo samo omogućava da se zaposleni usmere ka zahtevnijim i kreativnijim poslovima. Tako monotone zadatke preuzima „robot“, a ljudima se omogućava da rade na zadacima na kojima mogu mnogo više doprineti svojim znanjem i iskustvom. Na ovaj način, eliminišu se greške koje mogu biti posledica umora i pada koncentracije, jer je robotu jedino bitno da postoji jasan sled koraka koje treba da izvrši, dok je čovek tu da nadgleda i izvrši kompleksnije delove procesa. Ali, tu se nameće pitanje – da li je moguće robotizovati sve aktivnosti koje su za ljude monotone? Za sada, odgovor je negativan. Kako bi se neka aktivnost robotizovala, potrebno je da ispuni određene preduslove. Ona, pre svega, mora imati digitalno lako čitljive ulaze, mora biti manuelna, te je potrebno da uključuje ponavljanja bazirana na standardnim pravilima koja se ne menjaju duži vremenski period.

Iskustva NIS-a

Nakon što smo prepoznali da postoji znatan broj administrativnih aktivnosti koje ispunjavaju kriterijume za robotizaciju, tokom 2020. godine započeli smo ovaj proces. Kao pioniri u ovom poslu, bez velikog predznanja i formalne edukacije, istraživali smo i učili na sopstvenim greškama. Zaposleni u odeljenju Usluga za korporativne poslovne sisteme su se prvi upoznali sa tehnologijom, njenim mogućnostima, ograničenjima i izazovima. Na osnovu prikupljenih informacija, doneta je odluka da se za robotizaciju koristi UiPath platforma.

Naredni korak bio je besplatan kurs o robotizaciji poslovnih aktivnosti upotrebom UiPath, kroz koji su stečena osnovna znanja o razvoju robota korišćenjem ove tehnologije. Kada smo uvideli da smo spremni da samostalno pokušamo da razvijemo svog prvog robota trebalo je da donesemo odluku o Pilot projektu. U te svrhe razvijen je robot koji kreira dnevni izveštaj trgovanja akcijama. On u tačno definisano vreme posećuje određene web sajtove, prikuplja potrebne informacije, sistematizuje ih, kreira zadati izveštaj i kolegama dostavlja na kontrolu i verifikaciju. Ovaj robot je pravi primer kako robot i čovek zajedno izvršavaju neku aktivnost, na brži i precizniji način.

Budućnost robotizacije u NIS-u

Nakon uspešne implementacije Pilot projekta, kolege iz biznisa počele su da uviđaju prednosti primene nove tehnologije u svojim aktivnostima, te je stizalo sve više inicijativa za robotizaciju i javila se potreba da se tim koji se bavi ovim procesom u NIS-u proširi.

Oformili smo novi tim koji će se baviti celokupnim procesom robotizacije poslovnih aktivnosti – od analize inicijativa koje dobijamo, preko razvoja novih robota, pa do podrške za robote koji su već implementirani. Cilj nam je da se operativne aktivnosti koje kolegama oduzimaju vreme automatizuju u meri u kojoj je to moguće, upravo primenom RPA tehnologije.

Formiranjem internog tima očekujemo da proširimo naša znanja, steknemo mnogo više iskustva, rastemo i razvijamo se zajedno sa kolegama iz biznisa. Smatramo da je RPA pravi primer saradnje između IT-a i biznisa, jer zajednički možemo da unapredimo svakodnevni rad i olakšamo aktivnosti koje izvršavamo.

Ukoliko vam ovo zvuči zanimljivo, u nastavku se nalaze linkovi ka otvorenim pozicijama u ovom organizacionom delu: