Naši ljudi

Za kontrolu kvaliteta goriva odgovorna je jedna žena

Autor: Bizlife magazin 03.04.2024. • 5 min read

Ljubav prema hemiji i studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu opredelili su njen karijerni put koji je vodio od stipendiste pančevačke Rafinerije do direktorke Laboratorije koja je odgovorna za kontrolu kvaliteta svih vrsta naftnih derivata na domaćem tržištu. Danas, skoro tri decenije nakon prvog ulaska na kapiju pančevačke Rafinerije, rukovodi timom od više od 100 stručnjaka, a njen potpis na dokumentu je obavezan kao potvrda kvaliteta goriva koje sipamo u rezervoare naših automobila. Ne veruje u “polarizaciju” poslova, a, kako ističe, svi rezultati postignuti su naporrnim radom celog tima vrhunskih stručnjaka. Uspešno usklađuje poslovne i privatne obaveze, a svoj mir na kraju radnog dana pronalazi u toplini doma uz dobru knjigu ili film, kafu sa prijateljicama ili igru sa malenim bratancima. Upoznajte Natašu Badrljicu, direktorku Departmana Laboratorije za Downstream kompanije NIS.

Kako biste opisali ulogu Departmana Laboratorije za Downstream i njegov doprinos poslovnim procesima kompanije NIS?

Departman Laboratorije Downstream (DWS) posluje u sastavu Naučno-tehnološkog centra na čak 4 lokacije i to u Pančevu, Novom Sadu, Surčinu i Nišu.  NIS-u pružamo usluge kontrole kvaliteta u lancu prerade –  od ispitivanja sirove nafte i hemikalija koje se koriste u preradi nafte, do finalne kontrole kvaliteta goriva pre otpreme na tržište. Laboratorija u Rafineriji nafte Pančevo je opremljena za specifične analize za praćenje procesa rafinerijske prerade ili kako je jednom neko rekao „mi smo oči rafinerije“, što  nas izdvaja u poređenju sa drugim laboratorijama za ispitivanja u ovoj oblasti. Dajemo značajan doprinos praćenju procesa u rafineriji i finalnoj kontroli kvaliteta goriva pred potrošnju, a naši Izveštaji o ispitivanju i Potvrde o usaglašenosti su obavezna dokumenta u procesu otpreme naftnih derivata na tržište.

Kontrola kvaliteta naftnih derivata igra ključnu ulogu u industriji energetike. Kako se nosite s izazovima održavanja visokih standarda kvaliteta u ovom dinamičnom sektoru?

Laboratorija DWS ima oko 500 različitih vrsta analiza u asortimanu svojih usluga, od čega je oko 250 akreditovano.  Preduslov za obavljanje poslova u procesu kontrole kvaliteta je akreditacija Laboratorije prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025,  kojom se garantuje nezavisnost i nepristrasnost Laboratorije.

Ispunjenje zahteva standarda za akreditaciju ovako značajnog obima ispitivanja je izazov sam po sebi i zahteva ogroman rad zaposlenih u laboratoriji. Sa druge strane ti strogi zahtevi nas podstiču da budemo stalno „u treningu“ i održavamo stručnost na visokom nivou.

Sa ponosom mogu da kažem da imamo snažan i prvenstveno stručan tim eksperata, a svi naši rezultati su postignuti napornim timskim radom. Izdvojila bih konkurentsku prednost na koju sam posebno ponosna i koja nas izdvaja u oblasti energetike, a to je imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti tečnih goriva naftnog porekla i tečnog naftnog gasa, koje izdaje resorno Ministarstvo rudarstva i energetike.

Kako se razvijao vaš profesionalni put do pozicije direktorke Departmana Laboratorije za Downstream? Koje su bile ključne prekretnice i izazovi na tom putu?

Ljubav prema hemiji me 90-ih dovodi na studije na Tehnološko – metalurškom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomski rad bio na temu testiranja aditiva za bitumene.

Imala sam sreću da tokom studiranja budem stipendista Rafinerije nafte u Pančevu što je rezultiralo mojim prvim zaposlenjem, u Laboratoriji rafinerije sam sticala svoja pripravnička iskustva uz sjajnog mentora – moju prvu šeficu, koja je pre svega dobar čovek i koja je umela da prepozna naše kvalitete, ali i slabe tačke i oblasti u kojima nam treba podrška.

Uz neprekidno učenje i podršku kolega, logičan je bio razvoj karijernog puta, pa sam tako napredovala preko pozicije glavnog inženjera, rukovodioca sektora i zamenika direktora do pozicije direktora Laboratorije u RNP, a  zatim i Departmana Laboratorije DWS, gde sam na poziciji direktorke već 12 godina.

Obzirom na oblast kojom se bavim – kontrola kvaliteta u naftnoj kompaniji kao što je NIS, izazovi su brojni.

Podrazumeva se stalno praćenje inovacija u laboratorijskim metodologijama i konstantan rad na razvoju Laboratorije DWS, što je neprekidan proces. Jako je važno da kompaniji i ostalim klijentima pružimo poverenje u rezultate naših ispitivanja, kao i što kvalitetniju uslugu.

Jedan od ključnih izazova na mom profesionalnom putu bila je upravo integracija svih NIS-ovih laboratorija za naftu i goriva, objedinjavanje njihovih akreditacija u jednu i prenos akreditacije na NTC kao pravnog sledbenika, a sve to bez zastoja u operativnom radu laboratorija. Paralelno sa tim procesom pohađala sam i završila MBA studije na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, na studijskom programu u saradnji sa Briselskim univerzitetom, što je u mnogome doprinelo mom razvoju u rukovodećoj ulozi.

Šta su, prema vašem ličnom mišljenju, najveći izazovi sa kojima se žene suočavaju na rukovodećim pozicijama unutar kompanija u Srbiji?

Sa obrazovanjem žene stiču znanje i preduslove ekonomske nezavisnosti, kao i mogućnost izbora u uspostavljanju ravnoteže između poslovnog i privatnog, što takođe predstavlja izazov za ženu koja je na rukovodećoj poziciji, a sa druge strane ostvaruje se u ulozi majke i domaćice. Izazov je stalno žongliranje u ovim različitim ulogama.

Verujem da se u nekim kompanijama žene suočavaju sa podelom na „muške“ i „ženske“ poslove, da njihovo znanje i rad budu vrednovani na istom nivou sa kolegama muškarcima, kao i da im se podjednako sa muškarcima omoguće karijerni razvoj i napredovanje. Po mom viđenju ne bismo trebali da delimo poslove na „muške“ i „ženske“, već pre na poslove u kojima se bolje snalaze muškarci i poslove u kojima se bolje snalaze žene. Lično, nemam takva iskustva u mom dugogodišnjem radu u NIS-u. Uvek sam nailazila na razumevanje i podršku kolega, odnos sa puno poštovanja i uvažavanja.

Koji su vaši saveti za postizanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, i kako vi to uspevate?

Veliki izazov mi je svakodnevno usklađivanje poslovnih i privatnih obaveza, što verujem da bih teško postigla bez razumevanja i podrške porodice. Sa druge strane značajna je i podrška i razumevanje kolega i saradnika.

Na kraju radnog dana trudim se da, koliko god je to moguće, poslovne obaveze ostanu u firmi i da se posvetim porodici i deci koja su uveliko studenti. Odmor u toplini doma uz dobru knjigu ili film, kafa sa prijateljicama, igra sa malenim bratancima, to je ono što me „resetuje“ i daje snagu za nove poslovne izazove.

To bi takođe bili i moji saveti, tražiti zadovoljstvo u malim stvarima, pomagati one kojima je pomoć potrebna i negovati zdrave odnose, kako privatno tako i u poslovnom okruženju.

Na koji način vaš Departman, ali i vi lično, podržavate žene u razvoju karijere unutar kompanije?

Stalnim ohrabrivanjem za učenje i razvoj, jer sa sticanjem znanja prirodno dolaze i nove prilike za rast i napredovanje, znanje je energija koja nas nosi napred.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Prijavite se za naš newsletter