Dostupna i obnovljiva energija

Obezbediti pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve.

Uredno snabdevanje tržišta naftnim derivatima u složenim geopolitičkim okolnostima i realizacija velikog broja razvojnih projekata doprinos je NIS-a u očuvanju makroekonomske stabilnosti Republike Srbije.

Prošle godine velika pažnja kompanije posvećena je jačanju energetske efikasnosti, projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije (povećanju udela OIE u sopstvenoj proizvodnji, postavljanju solarnih panela na stanicama za snabdevanje gorivom), kao i projektima za utilizaciju CO2.

Ukoliko se kao referentna posmatra 2012. godina, u periodu od 2012. do 2022. godine ostvareno je ukupno povećanje energetske efikasnosti kompanije za 33 odsto.

Tokom 2022. godine kompanija NIS je započela realizaciju pilot-projekta – postavljanje solarnih panela za proizvodnju električne energije na stanicama za snabdevanje gorivom. U prvoj fazi projekta solarni paneli su postavljeni na osam NIS Petrol i Gazprom maloprodajnih objekata širom Srbije. Prognoza je da će na ovaj način, na osam lokacija biti ostvarena godišnja ušteda u nabavci električne energije od gotovo 300 MWh, uz isporuku oko 40 MWh u distributivnu mrežu i uz godišnje smanjenje emisije ugljen-dioksida od 375 tona. Proizvedena električna energija će se najvećim delom koristiti za potrebe stanica za snabdevanje gorivom, uz razmenu sa distributivnom električnom mrežom. Uspešna realizacija ovog projekta otvara mogućnost povećanja broja SSG na kojima će u narednom periodu biti postavljeni solarni paneli. NIS razmatra i izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana na objektima u okviru Rafinerije nafte Pančevo, poslovnih objekata u Beogradu i Novom Sadu, na fabrici vode Jazak, kao i izgradnju fotonaponske elektrane u skladištu derivata nafte u Novom Sadu. Na taj način nastavlja se sa diverzifikacijom poslovanja i sa ulaganjima u zelenu energetiku.

Obezbeđivanje pristupa dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve jedan je od ciljeva održivog razvoja UN, kojem je projektna kompanija „Wind Park Plandište“ (čiji je kompanija NIS suvlasnik) u potpunosti posvećena.

Kompanija „Wind Park Plandište“ je tokom 2022. godine izvršila kompletnu optimizaciju projekta vetroelektrane Plandište 1, kako bi se uvele nove, moderne tehnologije i savremeni tip vetrogeneratora velikih kapaciteta.

U cilju optimizacije, odlukom Skupštine opštine Plandište u februaru 2022. godine, usvojena je Odluka o izmeni Plana detaljne regulacije kompleksa vetroelektrane Plandište 1, kojom se omogućava izgradnja do 20 vetrogeneratora maksimalne snage 7 megavata. Nakon usvajanja planske dokumentacije pristupilo se izradi projektno-tehničke dokumentacije, a u septembru 2022. godine dobijeni su novi lokacijski uslovi od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Pozitivan izveštaj Revizione komisije za idejni projekat, koji je dobijen u novembru prethodne godine, omogućio je da se pristupi pripremi tehničke dokumentacije za izmenu građevinske dozvole. Tokom 2022. godine započet je i proces ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za vetroelektranu Plandište 1.

Prošle godine smo pristupili i inoviranju i izmenama ostalih dozvola neophodnih za izgradnju vetroelektrane Plandište 1 i optimizaciji projekta priključka, uz saglasnost i podršku Elektromreža Srbije.

Kompanija „Wind Park Plandište“ je redovni i aktivni član Udruženja OIE Srbija, te je kao član bila prisutna na svim važnim domaćim događajima, kao i na događajima u organizaciji WindEurope – najveće evropske asocijacije za energiju vetra.