Fokusi NIS-a u 2024. godini

I u 2024. godini naša kompanija nastaviće sa realizacijom ambicioznog investicionog programa u svim segmentima biznisa, uključujući i dalju sinergiju sa petrohemijskim kompleksom. Biznis planom za 2024. godinu koji je usvojen na sednici Odbora direktora NIS-a u ovoj godini planirane su investicije u iznosu od 59,7 milijardi dinara, što je jedan od najobimnijih investicionih programa od 2009. godine.

Osnovni prioritet NIS-a u godini pred nama, po Biznis planu, jeste obezbeđivanje stabilnog poslovanja i realizacija ključnih projekata u veoma promenljivom makroekonomskom okruženju. U tom cilju fokusi NIS-a za narednu godinu biće stabilno snabdevanje tržišta, održavanje stabilnog nivoa proizvodnje nafte i gasa, pripremljenost za različite scenarije makro parametara i sprovođenje ambicioznog investicionog programa.

U oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, fokus NIS-a biće realizacija programa bušenja u Srbiji i očuvanje visoke efikasnosti aktiviranja novih bušotina. Takođe, planirano je puštanje u rad dve male elektrane na poljima Banatsko Miloševo i Srpska Crnja sa ciljem monetizacije preostalih rezervi gasa.

Kada je reč o oblasti prerade sirove nafte i poluproizvoda, pored remonta u Rafineriji nafte Pančevo, planiran je niz drugih projekata kojim će rad prerađivačkog kompleksa kompanije biti dodatno unapređen. Pored toga u planu je rekonstrukcija industrijskog koloseka u Rafineriji, realizacija projekata u cilju povećanja operativne efikasnosti prerađivačkih postrojenja i sprovođenje dalje digitalizacije.

Dalji razvoj i modernizacija maloprodajne mreže u fokusu je NIS-a u oblasti prometa. To pre svega znači izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih benzinskih stanica kompanije, u skladu sa najsavremenijim trendovima u toj oblasti. Pored toga, NIS će nastaviti sa realizacijom digitalnih projekata koji unapređuju iskustvo naših potrošača. Od kapitalnih projekata u ovoj oblasti tokom 2024. godine planirana je i rekonstrukcija naftnih baza u Nišu i Novom Sadu.

Takođe će biti nastavljena i energetska tranzicija kompanije pa će osnovni fokus Bloka „Energetika“ biti dalja izgradnja fotonaponskih solarnih elektrana na benzinskim stanicama i drugim objektima kompanije. Takođe, planirani su i projekti za jačanje energetske efikasnosti i smanjenja emisija i utilizacije CO2. Važno je napomenuti da planirani projekti NIS-a uzimaju u obzir prioritet energetske tranzicije u Srbiji, te kompanija planira realizaciju projekata koji će, između ostalog, pomoći u postizanju ciljeva smanjenja emisije ugljenika na nivou Pariskog sporazuma.

Kada je reč o petrohemijskom sektoru, NIS će nastaviti sa modernizacijom postrojenja u Petrohemiji i pripremama za izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju polipropilena.

Među prioritetima NIS-a je i dalje povećanje bezbednosti zaposlenih i svih drugih na lokacijama kompanije sve do cilja 0 – radnih procesa bez povreda. I u 2024. godini NIS će ostati posvećen digitalizaciji kompanije na svim nivoima.