Фокуси НИС-а у 2024. години

И у 2024. години наша компанија наставиће са реализацијом амбициозног инвестиционог програма у свим сегментима бизниса, укључујући и даљу синергију са петрохемијским комплексом. Бизнис планом за 2024. годину који је усвојен на седници Одбора директора НИС-а у овој години планиране су инвестиције у износу од 59,7 милијарди динара, што је један од најобимнијих инвестиционих програма од 2009. године.

Основни приоритет НИС-а у години пред нама, по Бизнис плану, јесте обезбеђивање стабилног пословања и реализација кључних пројеката у веома променљивом макроекономском окружењу. У том циљу фокуси НИС-а за наредну годину биће стабилно снабдевање тржишта, одржавање стабилног нивоа производње нафте и гаса, припремљеност за различите сценарије макро параметара и спровођење амбициозног инвестиционог програма.

У области истраживања и производње нафте и гаса, фокус НИС-а биће реализација програма бушења у Србији и очување високе ефикасности активирања нових бушотина. Такође, планирано је пуштање у рад две мале електране на пољима Банатско Милошево и Српска Црња са циљем монетизације преосталих резерви гаса.

Када је реч о области прераде сирове нафте и полупроизвода, поред ремонта у Рафинерији нафте Панчево, планиран је низ других пројеката којим ће рад прерађивачког комплекса компаније бити додатно унапређен. Поред тога у плану је реконструкција индустријског колосека у Рафинерији, реализација пројеката у циљу повећања оперативне ефикасности прерађивачких постројења и спровођење даље дигитализације.

Даљи развој и модернизација малопродајне мреже у фокусу је НИС-а у области промета. То пре свега значи изградњу нових и реконструкцију постојећих бензинских станица компаније, у складу са најсавременијим трендовима у тој области. Поред тога, НИС ће наставити са реализацијом дигиталних пројеката који унапређују искуство наших потрошача. Од капиталних пројеката у овој области током 2024. године планирана је и реконструкција нафтних база у Нишу и Новом Саду.

Такође ће бити настављена и енергетска транзиција компаније па ће основни фокус Блока „Енергетика“ бити даља изградња фотонапонских соларних електрана на бензинским станицама и другим објектима компаније. Такође, планирани су и пројекти за јачање енергетске ефикасности и смањења емисија и утилизације CO2. Важно је напоменути да планирани пројекти НИС-а узимају у обзир приоритет енергетске транзиције у Србији, те компанија планира реализацију пројеката који ће, између осталог, помоћи у постизању циљева смањења емисије угљеника на нивоу Париског споразума.

Када је реч о петрохемијском сектору, НИС ће наставити са модернизацијом постројења у Петрохемији и припремама за изградњу нових капацитета за производњу полипропилена.

Међу приоритетима НИС-а је и даље повећање безбедности запослених и свих других на локацијама компаније све до циља 0 – радних процеса без повреда. И у 2024. години НИС ће остати посвећен дигитализацији компаније на свим нивоима.