Kvalitetno obrazovanje

NIS kalendar

Autor ilustracije:

NIS
Irena Gajić

Podrška mladim talentovanim ljudima, koji su budućnost naše zemlje, u fokusu je društveno odgovornih programa NIS-a koji se realizuju pod sloganom „Budućnost na delu“.

U oblasti digitalizacije Kompanija je uspostavila saradnju sa Elektronskim fakultetom u Nišu, Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu i Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu.

Uz finansijsku podršku NIS-a obezbeđena je računarska oprema i opremljena „coworking“ zona na Elektronskom fakultetu u Nišu za realizaciju zajedničkih projekata na polju digitalizacije i novih tehnologija. Sa fakultetom je započeta i saradnja u upotrebi computer vision tehnologije, kao i realizacija Ugovora o radovima na razvoju prototipa supervizorskog sistema za seizmička istraživanja.

Saradnja sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu u procesu digitalizacije otvorena je projektom izrade prototipa „Chat Bot“ softvera za NIS biznis servis. U okviru Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu takođe se planira kreiranje „coworking“ prostora za saradnju fakulteta i kompanije.

U narednom periodu Kompanija će nastaviti saradnju sa fakultetima u ovoj oblasti kroz organizaciju događaja, zajedničkih projekata i realizaciju obuka za zaposlene u NIS-u od strane profesora partnerskih fakulteta.

Pandemija COVID-19 virusa u 2020. godini postavila je izazove za projekte koje NIS realizuje sa brojnim fakultetima. Kompanija se prilagodila onlajn nastavi i tokom godine realizovala 35 onlajn gostujućih predavanja. NIS-ovi stručnjaci držali su predavanja studentima putem skajp aplikacije, a ovaj jedinstveni projekat u Srbiji podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Predavanja vodećih stručnjaka u svojim oblastima, kao i koleganekadašnjih stipendista NIC-a sa srpskih i inostranih fakulteta, pratilo je više od 500 studenata Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu.

Proteklu godinu obeležilo je izdavanje Udžbenika ruskog jezika za odrasle „Ni puha ni pera!“, koji je proistekao iz zajedničke saradnje Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji i NIS-a. U izradi su učestvovali višegodišnji partneri Kompanije: Filološki fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet i Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, kao i novosadske gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Laza Kostić“. Lektura udžbenika je urađena od strane Instituta Puškin u Moskvi. Reč je o modernoj i inovativnoj metodi početnog nivoa učenja ruskog jezika za srpsko govorno područje. Udžbenik je namenjen za samostalno ili učenje u grupi, za kurseve u kompanijama ili nadogradnju znanja kod početnika sa ciljem što bržeg ovladavanja konverzacijom. NIS je finansirao kompletnu izradu Udžbenika, koji je na sajtu kompanije dostupan za slobodno preuzimanje u PDF verziji sa audio-vežbama.

Podrška održavanju nastave u dvojezičnim srpsko-ruskim odeljenjima u OŠ „Jovan Popović“ i Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu i u Aleksinačkoj gimnaziji nastavljena je u 2020. godini. Od 2020/2021. školske godine u gimnazijama u dvojezičnim odeljenjima predaju i profesori iz Ruske Federacije, čime je proširena saradnja u oblasti izučavanja srpskog i ruskog jezika na recipročnoj osnovi.

U OŠ „Veljko Đuričin“ u Jarkovcu, opština Sečanj, otvoren je kabinet za ruski jezik, čiju je adaptaciju i opremanje podržala Kompanija.

Kroz proces stipendiranja najboljih srpskih studenata preko programa „Energija znanja“ Podrška mladim talentovanim ljudima, koji su budućnost naše zemlje, u fokusu je društveno odgovornih programa NIS-a koji se realizuju pod sloganom „Budućnost na delu“. do sada je dodeljeno preko 130 stipendija za studije u Srbiji i Ruskoj Federaciji u skladu sa biznis potrebama NIS-a. U 2020. godini diplomiralo je 11 stipendista Kompanije, a u 2020/2021. školskoj godini Kompanija stipendira 8 studenata na srpskim i ruskim fakultetima.

Kompanija je u 2020. godini realizovala stručnu praksu za 6 stipendista iz Ruske Federacije.

Uz koordinaciju programa „Energija znanja“ u procesu akreditacije obuka, NTC je u Agenciji za kvalifikacije registrovao dve obuke i za njih dobio status JPOA OO. U narednom periodu očekuje se registracija ostalih obuka NTC-a.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE