Biznis vesti

Javnosti prezentovani rezultati NIS grupe za devet meseci 2021. godine

03.11.2021

Predstavnici Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo (FEPA) NIS-a prezentovali su danas investicionoj javnosti rezultate poslovanja NIS grupe za devet meseci 2021. godine.

Na predstavljanju održanom putem video konferencije iz Poslovnog centra NIS-a u Beogradu, Anton Čerepanov, zamenik generalnog direktora i finansijski direktor NIS-a, kazao je da su finansijski i operativni rezultati značajno unapređeni u odnosu na isti period 2020. godine.

Prema njegovim rečima, unapređenje rezultata posledica je boljih makroekonomskih pokazatelja s jedne strane, kao i finansijske discipline i programa mera za povećanje operativne efikasnosti u NIS-u sa druge strane.

Tako je u periodu januar-septembar neto dobit NIS grupe 13,3 milijardi dinara, dok je EBITDA uvećana gotovo četiri puta u odnosu na uporedni period i iznosi 38,2 milijarde dinara. Pored toga, nastavljeno je i sa ulaganjima u razvojne projekte u koje je investirano 13,1 milijarda dinara, a najviše je uloženo u oblast istraživanja i proizvodnje. NIS je na ime dividende za 2020. godinu akcionarima isplatio više od milijardu dinara.

Takođe su unapređeni i operativni pokazatelji u oblasti prerade i prometa, uz dalje proširenje palete proizvoda i uvođenje novih usluga. U Rafineriji nafte Pančevo proizvedene su prve količine biodizela koje su izvezene na tržište Rumunije, dok je potrošačima omogućeno da svoje mesečne račune plate i na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama.

Čerepanov je javnosti predstavio i rezultate studije revizorske kompanije KPMG o ekonomskom uticaju NIS-a u Republici Srbiji u periodu 2010. do 2020. godine, koji potvrđuju da je u tom periodu NIS bio jedan od vodećih domaćih investitora, poslodavaca i izvoznika.

Tako je, u periodu od 2010. do 2020. godine  prosečan godišnji doprinos NIS-a BDP-u Srbije bio 5,1 odsto, dok je kompanija uplaćivala prosečno 15,3 odsto ukupnih poreskih prihoda. Prosečna vrednost investicija NIS-a u prethodnoj deceniji bila je 274 miliona evra godišnje, dok je prosečan godišnji izvoz bio 262 miliona evra godišnje. U razvoj NIS-a ukupno je bilo uloženo više od 3 milijarde evra.

Izlaganje Čerepanova izazvalo je veliko interesovanje akcionara i investitora koji su mu postavili brojna pitanja u vezi sa tekućim poslovanjem i strateškim razvojnim planovima NIS-a.

Pored finansijskog direktora NIS-a, prezentaciji su prisustvovali Ivana Žarković-Petruševski, direktorka Departmana za finansije, Branko Mitrović, rukovodilac Grupe računovodstvenih i finansijskih usluga i Jelena Stanković, rukovodilac Usluge odnose sa investitorima.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd