Nacionalni Naftni Komitet Srbije izabrao nove organe upravljanja

14.10.2021

Članovi Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, koji je deo Svetskog naftnog saveta, izabrali su na 23. sednici novo rukovodstvo Skupštine i Nacionalnog naftnog komiteta za period 2021-2023. godine.

Prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, izabrana je za predsednicu Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, reizabran je na poziciju zamenika predsednika Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Goran Stojilković, zamenik generalnog direktora za petrohemijske poslove NIS-a, izabran je za predsednika Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Petar Stanojević, specijalni savetnik potpredsednice Vlade Srbije i ministarke rudarstva i energetike imenovan je za potpredsednika Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Na trogodišnji mandat izabrani su sledeći članovi Izvršnog odbora:

1. Ljubinko Savić za Privrednu komoru Srbije, Beograd
2. Prof. dr Zoran Gligorić za Univerzitet u Beogradu
3. Prof. dr Dragica Radosav za Univerzitet u Novom Sadu
4. Stanka Leskovac za SNAGA – Srpska naftno-gasna asocijacija, Beogra
5. Tomislav Mićović za UNKS – Udruženje naftnih kompanija Srbije, Beograd
6. Dragan Lazarević za Informatika a.d. Beograd
7. Nastas Mihajlović za Lukoil Srbija a.d. Beograd
8. Tatjana Isaković za NIS a.d. Novi Sad
9. JP Srbijagas Novi Sad
10. Nataša Lečić za Transnafta a.d. Pančevo
11. Biljana Suslov za HIP Petrohemija a.d. Pančevo
12. Dr Branislava Lepotić Kovačević za Udruženje za pravo energetike Srbije

Funkciju generalnog sekretara u periodu od tri godine obavljaće Senka Valid, rukovodilac Sektora za analizu tržišta i formiranje cena u kompaniji NIS.

Nastas Mihajlović, komercijalni direktor Lukoil Srbija a.d, reizabran je na poziciju predsednika Komiteta mladih profesionalaca Komiteta. U Nadzorni odbor koji vrši kontrolu nad poslovanjem i izveštavanjem imenovani su sledeći članovi: Marina Dabetić, NIS a.d. Novi Sad, Zvezdana Milošević, Transnafta a.d. Pančevo, prof. Spomenka Lazić, SNAGA – Srpska naftno-gasna asocijacija.

Izbor oko 50 odsto žena u organe Komiteta, svedoči o priznanju uloge žena koje rade u energetskom sektoru i potvrda je podrške politici rodne ravnopravnosti Vlade Republike Srbije.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd