Nagrade

NIS dobitnik nacionalnog priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

28.04.2021

Kompanija NIS osvojila je prvo mesto na „Takmičenju za dodelu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu“ u kategoriji Povelja „28. april“. Ovo takmičenje organizuje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom obeležavanja „28. aprila”, Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.

Svečana dodela nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za 2020. godinu održana je u Klubu poslanika u Beogradu. U ime kompanije NIS nagradu je primio Mihail Rjazanov, direktor Funkcije za HSE, a priznanje mu je uručila Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

„NIS je kompanija koja ulaže značajna sredstva u bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine. To je jedan od prioriteta u našem poslovanju. U ovoj oblasti imamo najambicioznije ciljeve – da radni procesi budu bez povreda i negativnih uticaja na životnu sredinu. U tom cilju mi ne radimo samo sa zaposlenima NIS-a, već upravljamo i saradnicima i izvođačima i širimo HSE kulturu u poslovnoj zajednici.

To smo pokazali i tokom epidemije virusa korona, kada smo blagovremeno i uspešno organizovali bezbednu radnu sredinu za naše zaposlene, saradnike i potrošače“, izjavio je Mihail Rjazanov.

  • Dodatna informacija:

    Nacionalno priznanje Povelja „28. april” dodeljuje se za poseban doprinos i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, kroz zakonito, blagovremeno, inovativno i preventivno postupanje u primeni utvrđenih mera u dve kategorije. Kompanija NIS podelila je prvo mesto sa kompanijom Grundfos Srbija u kategoriji za pravna lica/preduzetnike koji imaju više od 250 zaposlenih, a komisija za dodelu nacionalnih priznanja uzela je u obzir, između ostalog, način upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu, primenu i kontrolu mera, inovacije i investicije, uređivanje prava, obaveza i odgovornosti u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i druge aktivnosti (projekti, kampanje, deljenje dobre prakse i sl.).
    Vrste nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su Povelja „28. april“, Plaketa „28. april“ i Pohvalnica„28. april“, a mogu se dodeliti pravnim i fizičkim licima, odboru za bezbednost i zdravlje na radu, organizacijama i udruženjima.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd