Nagrade

NIS dobitnik priznanja za najbolje odnose sa investitorima

Zlatna plaketa Beogradske berze za najbolje odnose sa investitorima ponovo je ove godine, treći put zaredom, dodeljena kompaniji NIS a.d. Novi Sad, što je nova potvrda da je stručna javnost prepoznala napore NIS da neprestano unapređuje praksu u ovoj oblasti.

13. novembar 2019.

Ovo prestižno priznanje kompaniji je uručeno na Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze koja je danas održana u hotelu „Hajat“ u Beogradu, a nagradu je primila Jelena M. Stanković, rukovodilac Usluge odnosa sa investitorima NIS a.d. Novi Sad.

O dodeli nagrade odlučila je komisija u kojoj su bili ugledni finansijski stručnjaci, a u konkurenciji je bilo 15 domaćih i regionalnih kompanija. Priznanje je dodeljeno na osnovu procene kriterijuma otvorenosti kompanija prema investicionoj javnosti, među kojima su objavljeni aktuelni i istorijski izveštaji o poslovanju, prisutnost kompanije na društvenim mrežama, objavljeni izveštaji o održivom razvoju, informacije o performansama kompanije na tržištu kapitala, itd.

Jelena M. Stanković istakla je nakon dodele priznanja da će Zlatna plaketa Beogradske berze biti novi podstrek za NIS da nastavi da unapređuje odnose sa investitorima.

„Svake godine se trudimo i težimo da unapredimo saradnju sa investitorima i drago nam je da je i ove godine investiciona javnost to prepoznala. U narednom periodu usmereni smo ka tome da najpre održimo, a takođe i unapredimo ovu saradnju, kao i da odgovorimo svim zahtevima investicione javnosti“, rekla je Jelena M. Stanković.
Ovo je ukupno sedmi put od početka dodele nagrade Beogradske berze da je NIS nagrađen za najbolje odnose sa investitorima.

U okviru konferencije Beogradske berze kompanija NIS je takođe predstavila trendove na domaćem i globalnom tržištu komprimovanog prirodnog gasa (KPG) koji se, zbog svojih ekoloških karakteristika i finansijskih benefita, smatra gorivom budućnosti.

Goran Lalić, direktor Departmana za trgovinu i upravljanje portfolijom prirodnog gasa u NIS-u, rekao je na prezentaciji da se KPG koristi kao pogonsko gorivo za vozila i kao energent u industriji. Osnovne prednosti korišćenja ovog energenta su bolje performanse vozila, niži troškovi, veća bezbednost i pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine.

„Komprimovani prirodni gas je gorivo budućnosti upravo zbog toga što se on jednako može koristiti kao energent u industriji, ali i kao pogonsko gorivo za vozila, čemu se pridaje sve veća pažnja i na globalnom nivou i u Evropi. Prednost ovog energenta se najpre ogleda u finansijskim uštedama, u poređenju sa ostalim konvencionalnim gorivima. Ta ušteda kada se posmatra transport ide čak i do 50 odsto. Ako pogledamo i druge prednosti, vidimo da svojim sagorevanjem KPG emituje manje ugljen-dioksida, dok se nivo buke nastale u saobraćaju može prepoloviti“, istakao je Lalić.

Kao lider na tržištu naftnih derivata u Srbiji, NIS je prva velika mreža benzinskih stanica na domaćem tržištu koja je u okviru svoje maloprodajne mreže uvrstila u ponudu KPG, a ovaj energent dostupan je i kroz sistem veleprodaje kompanije.

Kada je reč o tržištu Srbije, KPG beleži kontinuirani rast i u veleprodaji i na maloprodajnom tržištu u poslednjim godinama. KPG je najekonomičniji energent u industrijskoj proizvodnji (posle prirodnog gasa iz gasovoda), a komprimovanje se vrši sa gasnih polja NIS-a. Procenjena potrošnja ovog energenta u 2018. godini u industriji je oko 55.000 tona, a isporuka se vrši specijalizovanim vozilima (trejlerima).

Na maloprodajnom tržištu, KPG se smatra najekonomičnijim i ekološki najčistijim gorivom. Procenjena potrošnja KPG u 2019. godini je oko 20.000 tona.

Smatra se da u svetu ima više od 27 miliona vozila koja koriste prirodni gas kao pogonsko gorivo (NGV vozila) i da je ovo tržište veoma perspektivno za dalji razvoj. Najviše NGV vozila trenutno ima u Kini – oko 5 miliona. Kada je reč o Evropi, procenjuje se da na ovom kontinentu ima više od 2 miliona vozila, a najviše u Italiji gde ima preko 880.000 ovakvih vozila.