NIS i Fakultet za medije i komunikacije potpisali Memorandum o saradnji

04.11.2022.

Kompanija NIS i Fakultet za medije i komunikacije potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja. Ovim putem će NIS i Fakultet, koji pripada Univerzitetu Singidunum, razvijati saradnju na polju naučnog, stručnog i obrazovnog rada.

Saradnja se uspostavlja u okviru NIS-ovog programa „Energija znanja“, putem kojeg NIS već deceniju sarađuje sa brojnim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Memorandumom o saradnji predviđena su istraživanja i naučno-konsultativne usluge, kao i razmena znanja, iskustava i obuka putem uzajamnih gostujućih predavanja profesora ovog fakulteta i stručnjaka NIS-a, kao i usavršavanja i obuke zaposlenih NIS-a.

Kompanija NIS će kroz saradnju nastojati da doprinosi naučno-tehničkoj bazi Fakulteta i da obezbedi učešće studenata u programima NIS-a za mlade, što podrazumeva i organizaciju praksi za studente Fakulteta u kompaniji NIS.

„Zadovoljstvo nam je što smo potpisali memorandum o saradnji jer je NIS velika kompanija u kojoj naši studenti zaista imaju šta da nauče. Takođe, veoma je značajno što će stručnjaci NIS-a moći da učestvuju u našoj nastavi, kao i što će i naši profesori moći da učestvuju u nekoj od vaših obuka“, navela je predsednici Fakulteta, prof. dr. Nada Popović Perišić.

Snežana Lakićević, savetnica zamenika generalnog direktora NIS-a, takođe je istakla zadovoljstvo početkom saradnje sa ovom značajnom obrazovnom ustanovom

„Ove godine obeležavamo 10 godina postojanja programa „Energija znanja“ i za to vreme je na hiljade mladih prošlo kroz ovaj program, više od 60 naših stipendista se zaposlilo u NIS-u, tako da se nadam da će i studenti Fakulteta za medije i komunikacije dolaziti kod nas“, istakla je Lakićević.

Saradnja sa Fakultetom za medije i komunikacije ostvaruje se putem programa „Energija znanja“ u okviru kojeg su uspostavljeni partnerski odnosi sa više od 30 fakulteta u našoj zemlji. Program „Energija znanja“ podrazumeva i saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama u inostranstvu i stipendiranje studenata širom Srbije.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd