Zajednica

NIS kao primer dobre prakse u oblasti izveštavanja o održivom poslovanju

19.06.2020

Kompanija NIS predstavljena je kao primer dobre prakse u oblasti izveštavanja o održivom poslovanju na vebinaru koji je u četvrtak 18. juna 2020. godine organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Međunarodnim centrom «Olof Palme».

Dušan Stokić iz Privredne komore Srbije ocenio je da izveštaj o održivom poslovanju nije samo zakonska obaveza, već je važno da proces bude prepoznat od strane menadžmenta i da dolazi kao ispunjenje zahteva vlasnika, partnera, investitora, svih zainteresovanih strana.

Mladen Đurić sa Fakulteta organizacionih nauka je govorio o značaju sistema menadžmenta za razvoj nefinansijskog izveštavanja, direktivama koje su uticale na nefinansijsko izveštavanje u domaćem zakonodavstvu, kao i o načinu da se iskoristi logika standarda za ispunjavanje zahteva u pogledu nefinansijskog izveštavanja.

Stefan Despotović, rukovodilac Centra za odnose sa javnošću i pres sekretar generalnog direktora NIS-a, je govorio o praksi izveštavanja u NIS-u i naveo da je kompanija nedavno obeležila značajan jubilej – 10. Izveštaj o održivom razvoju, što je čini jednim od pionira takve vrste izveštavanja u našoj zemlji.

Izveštaj o održivom razvoju za 2019. godinu

Naša dostignuća u 2019. godini u oblasti društvene odgovornosti i održivog poslovanja

SAZNAJ VIŠE

Despotović je naveo da u NIS-u na kreiranju Izveštaja o održivom razvoju radi tim od 30 do 50 zaposlenih, kao i da je reč o kompleksnom šestomesečnom procesu koji obuhvata poslovanje i društveno odgovorne aktivnosti cele kompanije sa više od 11.000 zaposlenih.

On je naveo da je NIS u izveštavanju o održivom poslovanju ne samo zadržao kontinuitet u prethodnih 10 godina, već je i značajno unapredio standarde u toj oblasti, a sa tom praksom želi da nastavi i u narednom periodu.

«Iako je proces izrade izveštaja kompleksan i zahtevan, na kraju rezultira dodatom vrednošću za samu kompaniju, jer utiče kako na reputaciju i imidž, tako i na porast tržišne vrednosti same kompanije, unapređenje poslovnih procesa i povećanje poverenja zainteresovanih strana u kompaniju», rekao je Despotović.

Na vebinaru je učestvovalo i oko 30 predstavnika kompanija i organizacija koje su u obavezi da od naredne godine dostavljaju nefinansijski izveštaj – izveštaj o održivom poslovanju.

Na skupu su predstavljeni podaci iz izveštaja „Da li se zaostaje?”, tj. “Zašto objavljivanje informacija i podataka u vezi životne sredine i klime prema Direktivi o nefinansijskom izveštavanju mora da se poboljša”. Konstantovano je da čak 78 odsto kompanija ima nedostatke po pitanju izveštavanja u oblasti zaštite životne sredine. Devet od deset kompanija je objavilo svoje glavne rizike u vezi sa životnom sredinom i klimom, ali svaka peta kompanija nije objavila svoje operativne, strateške ili finansijske uticaje. Svaka treća kompanija nije pojasnila kako se utvrđuje značajnost/materijalnost informacija vezano za životnu sredinu i klimu u svojim objedinjenim izveštajima.

Izveštaj o održivom razvoju NIS-a za 2019. godinu u skladu je sa standardima vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative (GRI), a verifikovala ga je nezavisna revizorska kuća „Ernst&Young“. NIS u Izveštaju prepoznaje 12 ciljeva Održivog razvoja Ujedinjenih nacija čijem ispunjenu doprinosi svojim poslovanjem. Takođe, u ovom dokumentu NIS na transparentan način predstavlja svim zainteresovanim stranama svoje poslovne uspehe, način na koji do njih dolazi, kao i napore da se osnaži zajednica u kojoj kompanija posluje.