Objavljen Izveštaj o održivom razvoju kompanije NIS za 2021. godinu

13.04.2022

U želji da nastavi da bude primer odgovornog i transparentnog poslovanja, kao i poštovanja principa održivog razvoja, kompanija NIS objavila je na korporativnom sajtu 12. uzastopni verifikovani Izveštaj o održivom razvoju u kom se navode ključne aktivnosti kompanije u 2021. godini. U ovom periodu, koji je i dalje bio pod snažnim uticajem pandemije korona virusa, NIS je nastavio sa ulaganjima i modernizacijom kompanije, kao i sa naporima da se doprinese zaštiti životne sredine i boljem životu zajednice.

U Izveštaju se, između ostalog, navodi da je NIS u razvojne projekte u 2021. godini uložio 20,2 milijarde dinara. Ostvarena je neto dobit od 21 milijarde dinara, dok je pokazatelj EBITDA iznosio 53,2 milijarde dinara. NIS grupa je nastavila da značajno doprinosi stabilnosti budžeta – obaveze po osnovu poreza i drugih javnih prihoda iznosile su 217,8 milijardi dinara u prošloj godini. Akcionarima je na ime dividende za 2020. godinu isplaćeno nešto više od jedne milijarde dinara. Takođe su ostvareni rekordni rezultati u oblasti prerade i prometa. U Rafineriji nafte Pančevo u 2021. godini je prerađeno 3,945 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda, dok je ukupan obim prometa iznosio 4,031 miliona tona.

U oblasti ljudskih resursa NIS je nastavio sa kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem zaposlenih i kreiranjem podsticajnog radnog okruženja za sve generacije zaposlenih. Tokom 2021. godine organizovano je 2.870 obuka na kojima je učestvovalo više od 5.220 polaznika. Pored toga, NIS je nastavio sa stipendiranjem talentovanih studenata i do sada podržao školovanje više od 130 akademaca od kojih je gotovo 60 zaposleno u kompaniji nakon završetka studija. Takođe, nastavljena je i realizacija korporativnih programa „NIS Energy“ i „NIS Calling“ putem kojih mladi talenti dobijaju priliku da steknu prva radna iskustva u NIS-u.

Kada je reč o zaštiti životne sredine, u ekološke projekte je u 2021. godini investirano 355,6 miliona dinara. NIS brine o zaštiti životne sredine kroz različite projekte usmerene na strogo poštovanje najviših ekoloških standarda, efikasno i odgovorno korišćenje raspoloživih resursa, povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije. Aktivnosti i rezultati NIS-a u domenu zaštite životne sredine stalno se unapređuju, sa ciljem razvoja ekološke svesti pojedinaca i čitave zajednice. Pored toga, NIS je u izazovnoj godini ostvario napredak i u oblasti bezbednosti na radu – indikator povreda sa izgubljenim danima (LTIF) je smanjen 10 odsto u odnosu na 2020. godinu.

Imajući u vidu da je uspeh kompanije potpun samo ukoliko doprinosi razvoju zajednice, NIS je u 2021. godini u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložio više od 315 miliona dinara. Od toga je 107,5 miliona investirano u realizaciju ekoloških projekata u 12 opština i gradova širom Srbije koje učestvuju u korporativnom programu „Zajednici zajedno“. Cilj podrške je unapređenje energetske i ekološke infrastrukture obrazovnih, zdravstvenih, sportskih i ustanova kulture koje su na usluzi i od značaja svim građanima lokalnih zajednica. Kompanija je i u 2021. godini nastavila da podržava zdravstvene ustanove u borbi protiv epidemije korona virusa. Između ostalog, kovid bolnicama širom Srbije, kao i Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i Opštoj bolnici Čačak, kompanija je donirala više od 120 hiljade litara „Jazak“ vode. Za Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ obezbeđena su finansijska sredstva s ciljem ispitivanja karakteristika imunskog odgovora među osobama vakcinisanim protiv bolesti COVID-19. Podršku zajednici pružili su i zaposleni NIS-a, članovi Kluba volontera, realizujući brojne humanitarne i filantropske aktivnosti.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, naveo je u Uvodnoj reči Izveštaja za 2021. godinu da kompanija svojim poslovanjem doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i da dalji rad u skladu sa ovim principima može biti „važan saveznik u suočavanju sa aktuelnim izazovima“.
„Želim da istaknem da za NIS nisu važni samo dobri finansijski i operativni rezultati, već i način kako do njih dolazimo. O tome svedoči i činjenica da smo od 2009. godine u ekološke projekte i projekte koji značajno utiču na unapređenje zaštite životne sredine uložili 900 miliona evra. U tom pravcu nastavićemo i tokom daljeg razvoja kompanije“, naveo je Tjurdenjev.

U oblasti održivog razvoja NIS se rukovodi globalnim ciljevima Ujedinjenih nacija i u Izveštaju prepoznaje 12 od 17 ovih ciljeva čijem ostvarenju doprinosi svojim poslovanjem. Izveštaj o održivom razvoju NIS-a za 2021. godinu u skladu je sa standardima vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative (GRI), a verifikovala ga je nezavisna revizorska kuća „Ernst&Young“.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Prijavite se za naš newsletter