Biznis vesti

Obuke za naftaše u Naučno-tehnološkom centru NIS-u

Naučno-tehnološki centar (NTC) kompanije NIS stekao je status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), kao prva od ćerki kompanija NIS-a registrovana za ovu delatnost u Srbiji.

21.08.2020

U praksi to znači da će NTC moći da organizuje različite obuke za radnike naftne industrije, a u ovom centru planiraju da ugoste naftaše ne samo iz matične „Gasprom njeft“ grupe, već i kolege željne znanja iz naftnih kompanija u regionu i EU. Put do sertifikacije nije bio lak, jer je najpre trebalo ispuniti kriterijume koje propisuje Agencija za kvalifikacije Republike Srbije. Nakon što je to učinjeno, NTC-u je uručeno Rešenje o registraciji prve obuke pod nazivom „Odabir opreme sistema pumpanja za dubinsku pumpu na klipnim šipkama“.

Uvođenje inovativnih pristupa i opreme doprinelo je razvoju novih znanja i kompetencija zaposlenih u NTC-u.  S tim u vezi, eksperti NTC-a su razvili interne uskospecijalizovane obuke, koje obezbeđuju brz i kvalitetan prenos iskustva i znanja. Tako je do 2019. godine razrađen program za 21 specijalizovanu obuku. Shvatajući značaj i mogućnosti tih obuka, NTC se obratio Ministarstvu prosvete Republike Srbije sa željom da one budu registrovane u Agenciji za kvalifikacije. Kada su ispunjeni propisani uslovi Centra za akreditaciju javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih, NTC-u je izdato rešenje o registraciji prve obuke.

Nakon sertifikacije ostalih obuka, planira se organizovanje i sprovođenje obuka za „Gasprom njeft“ grupu, kao i promocija eksternih obuka za zaposlene u naftnim kompanijama balkanskog regiona i EU. Za ovaj vid pružanja usluga u oblasti obrazovanja planira se osnivanje Centra za obuke u NTC-u. Nakon završetka obuka polaznicima će biti dodeljivani međunarodno priznati sertifikati.

„U narednih godinu i po planiramo sertifikaciju još 20 obuka koje smo pripremili, kako bismo pružili obrazovne usluge našoj kompaniji, kao i zaposlenima kompanije „Gasprom njeft“ i drugih naftnih kompanija“, rekao je Leonid Stulov, direktor NTC-a.

Direktor Agencije za kvalifikacije Časlav Mitrović izrazio je veliko zadovoljstvo što je Agencija bila u prilici da Naučno-tehnološkom centru NIS-a odobri status JPOA za izvođenje programa obrazovanja odraslih.

„Nadam se da će se ova saradnja i proširiti odobravanjem najavljenih JPOA programa. Agencija će se potruditi da u najkraćem mogućem zakonskom roku donese rešenja za ostale programe, kao i da kontinuirano unapređuje saradnju sa Naučno-tehnološkim centrom NIS-a“, rekao je Mitrović.

Naučno-tehnološki centar NIS-a je osnovan 2009. godine sa ciljem razvoja inovacija, pružanja naučne i tehničke podrške planovima NIS-a radi povećanja rezervi, efikasnosti proizvodnje i prerade nafte i gasa. Uloga NTC-a u biznis procesima NIS-a je višestruka i usmerena je na razvoj inovacija, naučno-tehničku i inženjersku podršku ključnih procesa, počevši od traženja nafte i gasa, preko osvajanja nalazišta, proizvodnje i eksploatacije, do prerade i prometa naftnih derivata. Do sada je u okviru NTC-a u informacione tehnologije uloženo preko 8 miliona evra, a ovaj Centar ima više od 300 zaposlenih.