Intervju

Od nas se s pravom očekuje da biznis ne radi samo u korist profita, već u korist cele zajednice

06.06.2023.

Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a, ekskluzivno za „BIZLife“ govorio je o ispunjavanju ESG kriterijuma, očuvanju stabilnog poslovanja i daljem razvoju kompanije u skladu sa boljitkom našeg okruženja.

Kada govorimo o aktivnostima iz oblasti Environmental, Social and Governance (ESG), na koji način ih Vaša kompanija planira i usklađuje sa svojim opštim ciljevima?

Društveno odgovorne kompanije kao što je NIS svoje korporativne strategije i politike oblikuju u skladu sa principima održivog razvoja. To podrazumeva našu posvećenost da svoje biznis ciljeve usklađujemo i sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji su utkani u sve biznis procese kompanije. Takođe, smatramo izuzetno važnim da o rezultatima naših aktivnosti u oblasti održivog razvoja obavestimo javnost, na transparentan i sveobuhvatan način. Podsetiću da je  NIS  pionir u Srbiji u izveštavanju o održivom razvoju, a prvi takav izveštaj objavili smo još 2011. godine. Priprema našeg  Izveštaja u skladu je sa standardima vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative (GRI), što nam, pored ostalog,  omogućava i poređenje sa postignutim rezultatima tokom prethodnih godina, a samim tim i praćenje napretka u svim segmentima održivosti. Ovo je za nas svakako značajna informacija u procesu daljeg planiranja ESG aktivnosti čemu pristupamo krajnje odgovorno kako bi njihova implementacija dala maksimalan doprinos široj društvenoj zajednici u budućnosti.

Na koji način sarađujete sa drugim odeljenjima u kompaniji da biste postigli ESG ciljeve?

 Svaki biznis segment kompanije na svoj način doprinosi ostvarenju ESG ciljeva, kako kroz aktivnosti koje su usmerene na modernizaciju i razvoj kompanije, tako i  na sveukupnu održivost njenog poslovanja. Treba istaći da je u razvoj NIS-a od 2009. godine uloženo skoro četiri milijarde evra. Primera radi, danas imamo jednu od najmodernijih rafinerija, kao i jednu od najvećih maloprodajnih mreža na Balkanu. Samo u modernizaciju Rafinerije je od 2009. godine uloženo više od 800 miliona evra, od čega konkretno u ekološke projekte više od 95 miliona evra. Svesni značaja kompanije za privredu Srbije, u svim poslovnim aktivnostima usmereni smo na očuvanje finansijske stabilnosti što je i ključni preduslov za realizaciju naših ESG ciljeva. Istakao bih da je u procesu planiranja i implementacije projekata koji doprinose ostvarenju ESG ciljeva međusektorska saradnja od izuzetnog značaja. Dakle, sinergijom doprinosimo ispunjavanju ESG kriterijuma, očuvanju stabilnog poslovanja i daljem razvoju NIS-a, kao i cele zajednice.

Prema Vašem mišljenju, na koji način mediji treba da se postave prema ESG projektima?

Kao društvo, ali i kao pojedinci, svojim delovanjem utičemo na formiranje i oblikovanje pravih društvenih vrednosti. Smatram da svi zajedno imamo obavezu da radimo na jačanju svesti o značaju ESG ciljeva, koji sveobuhvatno  treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta života zajednice u kojoj živimo i radimo. Edukacija, naročito u mlađim uzrastima, svakako ima veliki značaj u izgradnji svesti, što je nama u NIS-u i bila motivacija da realizujemo edukativne radionice na temu značaja očuvanja životne sredine, namenjene deci različitog uzrasta. U skladu s tim, mislim da je i na medijima velika odgovornost, a to je da kroz promociju ESG ciljeva doprinesu širenju svesti o značaju ove teme.

A kako kompanija meri (i/izveštava o) održivom razvoju i koje metrike koristite za procenu napretka?

Kako bi izveštaji o održivom razvoju ostvarili svoj pun efekat i svrhu, oni moraju biti urađeni po određenim standardima. Međutim, izveštaji NIS-a obuhvataju i dodatne indikatore koji su bitni za poslovanje kkompanije i pružaju odgovore na potencijalna pitanja svih zainteresovanih strana. Ti dodatni indikatori prevazilaze zahteve za osnovni nivo izveštavanja prema smernicama za GRI.  Na kraju, procenu usaglašenosti Izveštaja NIS-a u skladu sa GRI standardima, kao i tačnost navedenih informacija, svake godine verifikuje nezavisna revizorska kuća. Važno je uvek imati na umu da mi nismo samo zaposleni NIS-a, već i građani koji žele da unaprede kvalitet života zajednice u kojoj živimo i radimo. U prilog tome govori i slogan Izveštaja o održivom razvoju kompanije NIS za 2022. godinu čiju objavu uskoro očekujemo, a koji glasi “Naša održiva zajednica” i kojim želimo da poručimo da za pun doprinos ostvarenju ciljeva treba da se potrude kako kompanije, tako i pojedinici.

Kako vidite da će se uloga ESG-a razvijati u vašoj kompaniji i širem poslovnom okruženju u godinama koje dolaze?

NIS u svojim izveštajima prepoznaje 12 od 17 ciljeva Održivog razvoja UN čijem ostvarenju doprinosi, po čemu prednjači čak i u odnosu na neke globalne naftne kompanije. Sama činjenica da smo u prilici da doprinosimo opštem napretku i da to unapređujemo iz godine u godinu jasno govori o značaju ESG-a. Te oblasti postaju imperativ u savremenom poslovnom okruženju. Od nas se sa pravom očekuje da biznis ne radi samo u korist profita, već u korist cele zajednice, jer potrebe zajednice nikada nisu bile veće i kompleksnije. Da bismo im izašli u susret, najpre moramo obezbediti dobre poslovne rezultate i dugoročnu održivost našeg poslovanja dok istovremeno želimo da budemo primer drugima kako svoj uspeh mogu da podele sa zajednicom. Od 2009. smo, kroz različite društveno odgovorne programe, u zajednicu uložili više od 4,9 milijardi dinara. Dalje investicije u ovoj oblasti biće jedan od prioriteta i u budućnosti.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Prijavite se za naš newsletter