Biznis vesti

Održana sednica Skupštine akcionara NIS-a

29.06.2022

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad održala je danas XIV redovnu sednicu na kojoj je, između ostalog, donela odluke o isplati dividendi akcionarima za 2021. godinu i imenovanju članova Odbora direktora za naredni mandatni period.

Na osnovu Odluke o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad će akcionarima na ime dividende isplatiti 5.782.121.784 dinara. NIS dividende redovno isplaćuje od 2013. godine, a do sada je akcionarima isplaćeno više od 60 milijardi dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na 19. jun 2022. godine, odnosno na Dan akcionara XIV redovne sednice Skupštine akcionara. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad.

Takođe, Skupština akcionara je usvojila i Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora, kao i Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje i izveštaje o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu izabrano je društvo „FinExpertiza d.o.o. Beograd“.

Na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani:
– Vadim Jakovljev,
– Pavel Oderov,
– Anatolij Černer,
– Aleksej Jankevič,
– Kiril Tjurdenjev,
– Vsevolod Vorobjov,
– Dragutin Matanović,
– Dejan Radenković,
– Danica Drašković,

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Olga Visocka i Aleksandar Čepurin.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je imenovan Zoran Grujičić, dok su za članove tog Odbora imenovani Dragan Bračika i Aleksej Urusov.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Prijavite se za naš newsletter