Poslovanje NIS-a u 2020. godini – odlučan odgovor na krizu

22.03.2021

Autor: Anton Čerepanov, zamenik generalnog direktora i finansijski direktor NIS-a

Izvor: Biznis Magazin

Nije tajna da je 2020. godina bila jedan od najizazovnijih i najkompleksnijih perioda u istoriji za globalnu ekonomiju. Usled pandemije COVID-19 izgubljeni su mnogi ljudski životi, ugrožen opstanak čitavih industrija, izmenjeni načini na koje radimo, družimo se, komuniciramo. Nije tajna ni da je naftna industrija jedna od onih koje su teško pogođene dešavanjima iz prošle godine. Potražnja za naftom je smanjena, a cene su u jednom trenutku bile na istorijskom minimumu. Takođe, prekinute su brojne investicije, kompanije su prinuđene na štednju, neizvesna su dalja ulaganja. Razmere udara još su vidljivije sada kada su najveće kompanije iz naše industrije saopštile rezultate poslovanja u 2020. godini. Reč je o značajnim finansijskim gubicima i izvesno je da će pandemija ostaviti dugoročne posledice na poslovanje naftnog sektora.

U takvom nepovoljnom okruženju, sasvim očekivano, ni NIS nije mogao da bude izuzetak. Međutim, u NIS-u verujemo da kada kriza dođe nije vreme za lamentiranje nad nevoljama, već trenutak da se odlučno suprotstavimo izazovima. I sada, kada se navršava godina dana od početka krize izazvane pandemijom COVID-19, uveren sam da je NIS na ova dešavanja bez presedana reagovao na način na koji možemo da budemo ponosni i koji nam je omogućio da sačuvamo kompaniju i obezbedimo njen dalji razvoj.

Zajedničkim radom najvećih akcionara, zaposlenih i menadžmenta uspeli smo da održimo likvidnost kompanije i, oslanjajući se na sopstvene resurse, održali smo socijalnu stabilnost zaposlenih, brinući sve vreme o bezbednosti radnih procesa i zdravlju naših ljudi, partnera i potrošača. Sa ponosom ističemo da smo prošle godine završili jednu od najvažnijih investicija u istoriji kompanije – Duboku preradu u Rafineriji nafte Pančevo koja donosi ekonomske i ekološke benefite za NIS i Republiku Srbiju. Nastavili smo sa razvojem naših koncesija u Rumuniji i Bosni i Hercegovini. Pustili smo u rad 14 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona i nastavili sa digitalnom transformacijom NIS-a.

Akcionarima smo na ime dividende isplatili 4,4 milijarde dinara. Nastavili smo sa redovnom isplatom svih obaveza prema državi i doprineli održanju stabilnosti budžeta Republike Srbije. Dali smo svoj doprinos zajedničkoj borbi protiv epidemije donacijama u gorivu i podrškom zdravstvenim ustanovama i medicinskim radnicima. I na kraju, ali nikako najmanje važno, u kapitalne projekte smo uložili 25,3 milijarde dinara i time obezbedili da se modernizacija NIS-a nastavi i u uslovima žestoke krize.

Ono što ohrabruje jeste činjenica da smo, i pored svih negativnih trendova, očuvali pokazatelj EBITDA na nivou od 15,8 milijardi dinara, kao i pozitivni operativni novčani tok od 29,7 milijardi dinara. Kada se izuzme efekat skupih zaliha nabavljenih početkom prošle godine na naš finansijski rezultat, NIS je godinu završio sa dobiti od 3,8 milijardi dinara. Ali, ipak, treba otvoreno reći – u 2020. godini NIS je, prvi put od privatizacije 2009. završio godinu sa negativnim finansijskim rezultatom. Iako smo u drugom polugodištu, kada se tržište donekle stabilizovalo i kada su ublažene restrikcije kretanja, zabeležili neto dobit od 2,7 milijardi dinara, udari iz prve polovine 2020. godine presudno su doprineli da na nivou godine imamo neto gubitak od 7,6 milijardi dinara.

Sve ovo jasno nam ukazuje na put kojim treba da nastavimo u 2021. godini, jer su brojni izazovi i dalje pred nama, dok se globalni oporavak čini neizvesnijim i sporijim od očekivanog. Naš osnovni zadatak u tekućoj godini je da obezbedimo stabilno poslovanje NIS-a i nastavimo sa daljim razvojem. Naš prioritet mora da bude i rad na sistemskom poboljšanju efikasnosti na svim poljima. Neke od mera koje smo uveli u 2020. godini radi povećanja efikasnosti i smanjenja troškova važiće i u tekućoj godini. Ali, štednje neće biti na račun daljeg razvoja kompanije. U kapitalne projekte planiramo da uložimo više od 20 milijardi dinara u 2021. i time omogućimo da NIS nastavi da jača svoju konkurentnost na regionalnom tržištu.

Kriza nam je iznova pokazala da napred mogu da idu samo oni koji znaju svoje prioritete i put ka njihovom efikasnom ispunjenju. Uveren sam da ćemo zajedničkim snagama prevazići sve teškoće koje nas očekuju i da će NIS nastaviti da bude uspešna i profitabilna kompanija u korist zaposlenih, akcionara i šire zajednice.