Biznis vesti

Predstavljeni rezultati poslovanja NIS-a za 2023. godinu

31.01.2024.

Rezultati poslovanja NIS grupe u 2023. godini prezentovani su predstavnicima stručne javnosti i investitorima u Poslovnom centru NIS-a u Beogradu.

Rezultate poslovanja predstavio je zamenik generalnog direktora NIS-a i direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo, Anton Čerepanov.

Čerepanov je naveo da je NIS u 2023. godini ostvario postavljene prioritete – očuvano je uredno snabdevanje tržišta svim vrstama derivata i nastavljena je modernizacija NIS grupe.

NIS je u 2023. godini započeo realizaciju novog ambicioznog investicionog programa i  ukupan obim investicija NIS grupe u prethodnoj godini iznosi 39,2 milijarde dinara što je 77 odsto više u odnosu na 2022. godinu. U skladu sa Ugovorom o strateškom partnerstvu sa Republikom Srbijom, NIS je prošle godine postao i većinski akcionar HIP Petrohemije i započeo pripreme za modernizaciju domaćeg petrohemijskog kompleksa.

Kada je reč o operativnim pokazateljima, ukupan obim proizvodnje nafte i gasa ostao  je skoro  na istom nivou, kao i u uporednom periodu – 1,158 miliona uslovnih tona nafte i gasa. Obim prerade sirove nafte i poluproizvoda u Rafineriji nafte Pančevo u 2023. godini bio je 4,092 miliona tona, odnosno 7 odsto manje nego u 2022. godini. Ukupan obim prometa naftnih derivata iznosio je 4,0 miliona tona, što je 8 odsto manje u poređenju sa prethodnom godinom. Važno je istaći da je tokom prošle godine NIS pustio u rad 10 novih i rekonstruisanih benzinskih stanica u Srbiji, među kojima i najsavremeniji autoputski objekat, benzinsku stanicu „Sokolići 2“ na auto-putu „Miloš Veliki“. U rad je puštena i benzinska stanica „Lukavica“ u BiH.

Čerepanov je rekao da su rezultati NIS grupe u 2023. godini bili u skladu sa kretanjima cene nafte na globalnom tržištu, kao i potrebama tržišta na kojima NIS grupa posluje. U skladu sa tim trendovima, pokazatelj EBITDA NIS grupe u 2023. godini iznosi 68,1 milijardu dinara dok je neto dobit 44,2 milijarde dinara.  NIS je takođe ostao i jedan od najvećih budžetskih davalaca imajući u vidu da obračunate obaveze po osnovu poreza i drugih javnih prihoda iznose 244,4 milijarde dinara.

Nakon izlaganja finansijski direktor NIS-a odgovarao je na pitanja prisutnih.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Prijavite se za naš newsletter