Intervju

Proizvodnja i prodaja ni u jednom trenutku nisu stale

15.07.2020

Jovica Bojinović, rukovodilac Sektora za HSE Bloka Promet u NIS-u

Izvor: Bilten Nacionalnog naftnog komiteta Srbije

Smatra se da je NIS među prvim kompanijama uveo Krizni štab za reagovanje u uslovima pandemije Covid  19, a Vi ste imenovani za poverenika civilne zaštite. Kako cenite efikasnost rada Kriznog štaba?

Pre svega, važno je istaći da je NIS velika kompanija sa više od 11.000 zaposlenih. Pored Srbije, poslujemo i u susednim državama: Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumuniji. Poslovanje u uslovima epidemije novog korona virusa svakako je značajan izazov za sve poslovne sisteme, posebno velike kompanije poput NIS-a. Zbog toga su pravovremeno reagovanje i dobra organizacija od ključne važnosti za suočavanje sa ovim izazovom. U tom smislu, NIS je svakako  među  prvima formirao krizni tim kako bismo osigurali bezbednost  zaposlenih i potrošača sa jedne strane, kao i da bismo održali energetsku  stabilnosti u Republici. Takođe, formirani su timovi  u svim organizacionim delovima  NIS-u, kao i u našim firmama u regionu. Svi timovi su  radili izuzetno efikasno, donosili  i koordinirali  preventivne mere, nabavljali  neophodne količine zaštitne opreme, a posebno bih naglasio da smo sa našim  stručnjacima  iz Departmana za maziva Bloka „Promet“ usvojili  proizvodnju našeg dezinfekcionog sredstva NISOTEC ANTISEPSOL koje smo koristili za potrebe kompanije. Pored toga, pratili smo i dalje pratimo sve preporuke nadležnih državnih organa kada je reč o suzbijanju širenja infekcije.

Koje je mere i protokole NIS uveo radi sprečavanja uticaja pandemije Covid 19 na zdravlje zaposlenih i na poslovanje NIS-a? Šta je bio najveći izazov za kompaniju?

Na nivou kompanije formiran je krizni tim koji usvaja sve ključne mere, prati zdravlje zaposlenih i sarađuje sa nadležnim državnim organima. Takođe, definisani su uloga i zadaci civilne zaštite u kompaniji koja sarađuje sa republičkim štabom za vanredne situacije. Najveći izazov u ovako brojnoj i po objektima razuđenoj kompaniji bilo je uspostaviti kvalitetnu komunikaciju sa zaposlenima i rukovodstvom u cilju pravovremenog donošenja odluka kako bi biznis procese prilagodili novonastalim okolnostima, a rad učinili bezbednim i istovremeno efikasnim. Takođe, imali smo veoma dobru informisanost zaposlenih o tome kako se prenosi infekcija, kako se mogu čuvati, šta da čine u slučaju da sumnjaju da su zaraženi ili da su bili u kontaktu sa obolelim. Odmah po proglašenju vanrednog stanja zaposlenima u administraciji NIS-a omogućen je rad od kuće, a posebne mere uvedene su na naftnim bušotinama, u Rafineriji nafte Pančevo, benzinskim stanicama. Sva službena putovanja odložena su do daljnjeg, a sastanci su organizovani putem video veze. Na lokacijama NIS-a sprovođena je redovna dezinfekcije, gde god smo mogli postavili smo ograde od pleksiglasa kako bi se smanjio intenzitet kontakata. Uvedena je i obaveza za sve zaposlene o praćenju kontakata sa kolegama na dnevnom nivou. Sve to rezultiralo je time da smo očuvali zdravlje zaposlenih i da proizvodnja i prodaja na našim lokacijama ni u jednom trenutku nisu stale.

Kako  procenjujete da će pandemija Covid 19 uticati na izmenu  NIS HSE strategije i politike?

Čitava društva i zajednice širom sveta suočavaju se sa ovim velikim izazovom. Za velike kompanije, poput NIS-a, na prvom mestu, prioritet je zdravlje zaposlenih, ali i očuvanje stabilnosti snabdevanja građana, privrede i državnih institucija. Ova pandemija nam je ukazala i na nove rizike, ali i mogućnosti, kao što je rad od kuće, vođenje procesa na daljinu… Smatram da će ove okolnosti uticati na promenu HSE Strategije i politike u našoj kompaniji uvođenjem novih alata i mera, a sve u cilju povećanja bezbednosti zaposlenih i procesa u sličnim ili istim okolnostima, koje će nam predstavljati izazove u budućnosti.

Koje mere smatrate da su efikasne u cilju povećanja lične odgovornosti zaposlenih u primeni zaštite od Covid 19?

Smatram da je tokom epidemije jako bitno uspostaviti Plan preventivnih mera koje će se pravovremeno iskomunicirati prema zaposlenima sa jasnim instrukcijama i rizicima u slučaju nepoštovanja tih mera. Transparentnost vođenja procesa tokom epidemije takođe je bitan faktor jer pruža potrebne odgovore  zaposlenima i lični status čini sigurnijim. Naravno, mnogo zavisi i od lične odgovornosti zaposlenih, jer kompanija treba da obezbedi uslove da se mere zaštite sprovedu, ali je primena mera na zaposlenima. Zato, želim da pohvalim kolege koje su pokazale odgovornost i hrabrost u ne baš lakim okolnostima u kojima smo se našli prethodnih meseci.

Da li će ova pandemija uticati na promenu HSE svesti u kompanijama?

Od samog početka proglašenja pandemije zaposleni NIS-a su pokazali maksimalnu odgovornost i posvećenost poštovanju svih propisanih mera  kompanije i Vlade Republike Srbije kako bi sačuvali svoje zdravlje i zdravlje kolega i naših korisnika. Pandemija je definitivno uticala na promenu  HSE kulture u kompaniji, koja je ovom prilikom  podignuta za još jednu lestvicu u svim organizacionim delovima NIS-a. Posebna pažnja menadžmenta posvećena je poštovanju strogih mera, počevši od osnovnih – pravovremene komunikacije, nošenja zaštitne opreme (maske , rukavice),  dezinfekcije radnih prostora i objekata i održavanju socijalne distance. Nivo HSE svesti kod zaposlenih je unapređen primenom mera ne samo za vreme boravka u prostorima kompanije, već i usvajanjem novog bezbednog načina ponašanja u svakodnevnom životu.