Biznis vesti

Rezultati NIS grupe za devet meseci 2020. predstavljeni i stručnoj javnosti

04.11.2020

Povodom objavljivanja rezultata poslovanja NIS grupe za devet meseci 2020, u prostorijama Poslovnog centra Beograd, organizovana je video konferencija sa učešćem predstavnika NIS-a i investicione javnosti. Prezentaciju je putem video linka predstavio Anton Čerepanov, zamenik generalnog direktora NIS-a i direktor Funkcije za finansije, planiranje, ekonomiku i računovodstvo. Kako je navedeno zahvaljujući poslovnom modelu koji je usmeren na povećanje operativne efikasnosti i uštede na svim nivoima, kompanija je uspela da, uprkos nimalo lakim okolnostima, očuva likvidnost, obezbedi uredno snabdevanje tržišta, zdravlje i socijalnu stabilnost zaposlenih, a na ime dividende za 2019. isplatiće 4,4 milijarde dinara.

U prezentaciji je navedeno da je NIS grupa u trećem kvartalu ostvarila neto dobit od 1,9 milijardi dinara, ali i da je nepovoljna makroekonomska situacija u prvom polugodištu uticala na to da NIS grupa u devet meseci tekuće godine zabeleži gubitak od 8,3 milijarde dinara.

Čerepanov je naveo i da su obračunate obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda za devet meseci 2020. godine iznosile 131,8 milijardi dinara, a prihodi pre oporezivanja (EBITDA) u ovom periodu iznose 10,4 milijarde dinara. U periodu januar- septembar ove godine NIS je realizovao obiman investicioni program vredan 20,7 milijardi dinara. Kako je istaknuto, najviše sredstava je uloženo u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, projekat „Duboka prerada“ u Rafineriji nafte Pančevo, kao i u modernizaciju i razvoj maloprodajne mreže u Srbiji i zemljama regiona. Ukupan promet naftnih derivata u izveštajnom periodu iznosi 2,5 miliona tona, što je tri odsto manje nego u istom periodu 2019. godine, ali i vredan rezultat, imajući u vidu značajan pad potražnje za gorivima u uslovima epidemije novog korona virusa. Takođe ovom prilikom predstavljene su i inovacije u delu prometa, kao što je uvođenje Drive.Go mobilne aplikacije za plaćanje goriva na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama bez odlaska na kasu, kao i podizanja gotovine na benzinskim stanicama uz Dina platnu karticu.

Nakon prezentacije, Anton Čerepanov je odgovarao na pitanja stručne javnosti.