Saradnja sa fakultetima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

31.05.2022

Kompanija NIS uspostavila je saradnju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa tri obrazovne institucije: Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (FIMEK), Akademijom tehničkih strukovnih studija u Beogradu i Fakultetom zaštite na radu u Nišu.

Saradnjom su predviđena razmena znanja i iskustava, zajednička naučna istraživanja i projekti, obuke i treninzi, stručna savetovanja i konsultacije, organizacija međusobnih gostujućih predavanja, podrška studentima u izradi naučnih radova, kao i stručne prakse za studente u skladu sa potrebama i mogućnostima kompanije.

„Danas nije moguće zamisliti kompaniju koja posluje u oblasti nafte i gasa, a koja nije fokusirana na sagledavanje i poštovanje svih pravila bezbednosti na radu i ekologije. Nama je to strateško opredeljenje. Ova saradnja će biti značajna i za nas i za fakultete, koji će moći da pošalju studente da vide kako se ta pravila primenjuju u praksi. Neki će možda i izabrati našu kompaniju za buduće mesto rada“, izjavio je prilikom potpisivanja memoranduma o saradnji Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a.

Ivan Dmitriev, direktor Funkcije za HSE (bezbednost i zdravlje na radu i zaštita životne sredine) u NIS-u, naveo je da je osnov efikasnog i uspešnog poslovanja u konstantnoj brizi o zdravlju na radu i zaštiti životne sredine.

„Imamo vrlo ambiciozan cilj, takozvani „cilj nula“, koji podrazumeva minimalan uticaj na čoveka, na opremu i na životnu sredinu. Mi idemo ka tom cilju, zajedno sa modernizacijom našeg biznisa i uz najbolje tehnologije i prakse. Ipak, u centru naše pažnje je čovek, a to su zaposleni naše kompanije, naši partneri i izvođači, kao i novozaposleni NIS-a, koji dolaze i sa ovih fakulteta“, izjavio Dmitriev.

Dragan Soleša, dekan FIMEK-a, rekao je da se ovaj fakultet već više godina trudi da izvrši transfer znanja u realan sektor.

„Mi gledamo NIS kao prestižnu kompaniju, kao mesto gde bi naši najmlađi i najtalentovaniji mogli da primene teoretsko znanje sa fakulteta u realnom sektoru, a isto tako i da na realnim problemima na polju naučnog istraživanja dođu do novih proizvoda, do novih ideja i patenata, koje bismo zajedno sa ovako prestižnom kompanijom mogli da plasiramo društvu u celini“, naveo je Soleša, dok je Srđan Glišović, dekan Fakulteta zaštite na radu u Nišu, kazao da potpisani memorandumi predstavljaju jedinstvenu priliku za razmenu znanja sa privredom.

„Predstavljam instituciju koja je već 50 godina u ovom poslu i da se ne radi o instituciji, nego o čoveku, reklo bi se da smo u najboljim godinama kada se profesionalno i životno iskustvo sreću i pravilno kombinuju. Očekujemo da se susretnemo sa novom korporativnom kulturom koja ovde vlada, a nadam se i da će naši ljubazni domaćini nešto čuti od nas“, izjavio je Glišović.

Saradnja će se odvijati posredstvom NIS-ovog programa „Energija znanja“, koji je pokrenut 2012. godine i u okviru kog kompanija sarađuje sa obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu i stipendira studente iz Srbije. NIS je u okviru ovog programa do sada uspostavio saradnju sa 34 fakulteta u Srbiji.

Potpisivanju memoranduma prisustvovali su i predstavnici fakulteta sa kojima NIS neguje dugogodišnju saradnju.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Prijavite se za naš newsletter