Сарадња са факултетима у области безбедности и здравља на раду

31.05.2022

Компанија НИС успоставила је сарадњу у области безбедности и здравља на раду са три образовне институције: Факултетом за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду (ФИМЕК), Академијом техничких струковних студија у Београду и Факултетoм заштите на раду у Нишу.

Сарадњом су предвиђена размена знања и искустава, заједничка научна истраживања и пројекти, обуке и тренинзи, стручна саветовања и консултације, организација међусобних гостујућих предавања, подршка студентима у изради научних радова, као и стручне праксе за студенте у складу са потребама и могућностима компаније.

„Данас није могуће замислити компанију која послује у области нафте и гаса, а која није фокусирана на сагледавање и поштовање свих правила безбедности на раду и екологије. Нама је то стратешко опредељење. Ова сарадња ће бити значајна и за нас и за факултете, који ће моћи да пошаљу студенте да виде како се та правила примењују у пракси. Неки ће можда и изабрати нашу компанију за будуће место рада“, изјавио је приликом потписивања меморандума о сарадњи Вадим Смирнов, заменик генералног директора НИС-а.

Иван Дмитриев, директор Функције за HSE (безбедност и здравље на раду и заштита животне средине) у НИС-у, навео је да је основ ефикасног и успешног пословања у константној бризи о здрављу на раду и заштити животне средине.

„Имамо врло амбициозан циљ, такозвани „циљ нула“, који подразумева минималан утицај на човека, на опрему и на животну средину. Ми идемо ка том циљу, заједно са модернизацијом нашег бизниса и уз најбоље технологије и праксе. Ипак, у центру наше пажње је човек, а то су запослени наше компаније, наши партнери и извођачи, као и новозапослени НИС-а, који долазе и са ових факултета“, изјавио Дмитриев.

Драган Солеша, декан ФИМЕК-a, рекао је да се овај факултет већ више година труди да изврши трансфер знања у реалан сектор.

„Ми гледамо НИС као престижну компанију, као место где би наши најмлађи и најталентованији могли да примене теоретско знање са факултета у реалном сектору, а исто тако и да на реалним проблемима на пољу научног истраживања дођу до нових производа, до нових идеја и патената, које бисмо заједно са овако престижном компанијом могли да пласирамо друштву у целини“, навео је Солеша, док је Срђан Глишовић, декан Факултета заштите на раду у Нишу, казао да потписани меморандуми представљају јединствену прилику за размену знања са привредом.

„Представљам институцију која је већ 50 година у овом послу и да се не ради о институцији, него о човеку, рекло би се да смо у најбољим годинама када се професионално и животно искуство срећу и правилно комбинују. Очекујемо да се сусретнемо са новом корпоративном културом која овде влада, а надам се и да ће наши љубазни домаћини нешто чути од нас“, изјавио је Глишовић.

Сарадња ће се одвијати посредством НИС-овог програма „Енергија знања“, који је покренут 2012. године и у оквиру ког компанија сарађује са образовним и научним институцијама у земљи и иностранству и стипендира студенте из Србије. НИС је у оквиру овог програма до сада успоставио сарадњу са 34 факултета у Србији.

Потписивању меморандума присуствовали су и представници факултета са којима НИС негује дугогодишњу сарадњу.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Пријавите се за наш newsletter

    Email adresa*