NIS u 2022. godini

NIS radnik

Uprkos produženoj nestabilnosti na tržištu i izazovima koje nosi pandemija koronavirusa, pred našom kompanijom je isti zadatak koji je bio prioritet i u prethodnom periodu – nastavak modernizacije svih oblasti poslovanja i obezbeđivanje dugoročnog razvoja NIS grupe. Sa ništa manjim žarom, NIS pristupa i drugom strateškom cilju – da doprinese unapređenju kvaliteta života građana u zajednicama u kojima posluje.

U 2022. godini NIS planira realizaciju ambicioznog investicionog portfolija u iznosu od 25 milijardi dinara. Kao i prethodnih godina, najviše sredstava biće uloženo u oblast Istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Glavni fokus biće na najperspektivnijim projektima u Srbiji, kao i na razvoju aktiva u inostranim koncesijama.

Ništa manje ambiciozni nisu ni planovi u oblasti preradeKljučni projekat svakako je treća faza modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu, odnosno nastavak aktivnosti u vezi sa rekonstrukcijom postrojenja katalitičkog krekinga (FCC) i izgradnjom postrojenja za proizvodnju ETBE (visokooktanske komponente benzina), što će dodatno povećati vrednost korpe rafinerijskih proizvoda. Takođe, fokusi u Rafineriji nafte Pančevo biće i rast obima prerade, proizvodnja biogoriva i realizacija projekata za povećanje energetske efikasnosti.

Nakon što je u 2021. godini pušteno u rad 10 novih i rekonstruisanih benzinskih stanica u Srbiji, NIS će i u narednom periodu nastaviti sa modernizacijom svoje maloprodajne mreže. Pored savremenih objekata, naša kompanija će svojim potrošačima ponuditi i najmodernije usluge u oblasti prometa, prateći poslednje svetske trendove. Pre svega, reč je o razradi funkcionalnosti aplikacije Drive.Go putem koje je NIS, prvi u Srbiji, omogućio plaćanje za gorivo bez odlaska na platno mesto.

Kada je reč o energetici, osnovni fokus je na izgradnji novih kapaciteta za proizvodnju električne energije. Pre svega to važi za puštanje u rad termoelektrane-toplane u Pančevu, projekta vrednog oko 180 miliona evra. Rad ove gasne elektrane, koja se bazira na principu kogeneracije, doprineće i energetskoj stabilnosti Srbije jer će najveći deo proizvedene struje biti distribuiran u elektroenergetski sistem naše zemlje.

Naša kompanija 2021. godinu završila je potpisivanjem Ugovora o strateškoj saradnji sa Vladom Republike Srbije o razvoju poslovanja HIP Petrohemije. Zbog toga će u tekućoj godini sprovođenje odredbi ovog Ugovora biti među prioritetima NIS-a. Iskorak u novu granu biznisa, našoj kompaniji donosi i nove razvojne šanse, kao i novu ekspertizu.

Takođe, u fokusu NIS-a ostaju projekti za unapređenje zaštite životne sredine, kao i digitalna transformacija kompanije. Od 2009. godine u ekološke projekte uloženo je oko 120 miliona evra, a njihova realizacija biće nastavljena i u narednom periodu u svim biznis oblastima. Digitalni portfolio kompanije trenutno ima oko 120 projekata i inicijativa u različitim fazama implementacije. Realizacija ovih projekata doprineće ostvarivanju strateških ciljeva NIS-a u veoma konkurentnom i izazovnom okruženju.

Pored biznis inicijativa, kompanija će nastaviti i da doprinosi razvoju zajednice. Prioriteti u oblasti društveno odgovornog poslovanja biće podrška mladima i unapređenje kvaliteta života građana naše zemlje. U fokusu će, između ostalog, biti realizacija ekoloških projekata vrednih 107,5 miliona evra u 12 partnerskih zajednica u Srbiji.

Sprovodeći zacrtane planove u 2022. godini, NIS će uprkos izazovnim okolnostima obezbediti dalji razvoj kompanije u korist akcionara, zaposlenih i šire društvene zajednice.