Prodaja i zakup imovine

Realizacija prodaje nepotrebne imovine u NIS a.d. je definisana po 3 oblasti prema kategorijama i biznis delatnostima. Sektor skladišnih operacija zajedno sa Sektorom tenderskih postupaka organizuje i sprovodi realizaciju otuđenja nekurentne i nelikvidne imovine na nivou NIS a.d. i Zavisnih Društava koja posluju na teritoriji RS a u skladu sa usvojenim inicijativama.

Predmet prodaje su rashodovana osnovna sredstva, nepotrebni materijali iz skladišta i generisani otpad (izuzev opasnog otpada za čije otuđenje je obavezno angažovanje ovlašćenog operatera za zbrinjavanje opasnog otpada u skladu sa Zakonom). Prodaja se vrši organizovanjem i sprovođenjem otvorenih Aukcija ili putem prikupljanjem ponuda u slučajevima prodaje nekurentnih materijala koji su neoštećeni i uglavnom predstavljaju višak resursa neophodnih za nesmetan rad postrojenja.

U skladu sa definisanom strategijom razvoja, NIS a.d. vrši otuđenje i davanje u zakup nepokretne imovine (zemljišta i nekretnine) koje nisu u planu daljeg korišćenja. Sektor za realizaciju neprofilnih aktiva uz podršku Sektora tenderskih postupaka organizuje i sprovodi realizaciju otuđenja nepotrebne nepokretne imovine putem otvorenih Aukcija. Sektor zakupa nepokretne imovine i sektor skladišnih operacija samostalno organizuju i sprovode prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup nepokretne imovine.

> Aukcije

> Zakup nepokretne imovine

> Prodaja nepokretnosti

> Prodaja nekurentne robe

> Usluge skladištenja

Otvoreni tenderi

Pogledajte naše aktuelne nabavke

SAZNAJ VIŠE

Kvalifikacije

Kvalifikujte se za učešće u nabavnim procedurama

SAZNAJ VIŠE

Često postavljana pitanja

Odgovori na najčešća pitanja o nabavkama

SAZNAJ VIŠE

Postanite naš dobavljač

Da li se nalazite u našoj bazi dobavljača?

SAZNAJ VIŠE